A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

Jász-Nagykun-Szolnok megye Közgyűlésének
7/1999. (III.1.) számú rendelete
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár
könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§.

(1) A rendelet hatálya a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtárra terjed ki.

(2) A könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat szövege jelen rendelet mellékletét képezi.

2.§.

(1) A könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat tartalmáról a könyvtár köteles olvasóit tájékoztatni, kérésre köteles a szabályzat szövegét az érdeklődők rendelkezésére bocsátani.

3.§.

(1) E rendelet 1999. március 15-én lép hatályba.

Dr. Bozsó Péter sk.
megyei főjegyző
Búsi Lajos sk.
megyei közgyűlés elnöke