A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

1. A GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat célja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának II.c. pontjába foglaltak teljesítését szabályozza, az abból adódó feladatköröket körülírja, a felelősség kérdését rendezze.

A jelzett pont szerint:

"A könyvtár gyűjtőköre:

  • a magyarul megjelenő dokumentumok teljessége,
  • a Magyarországon megjelenő könyvtári dokumentumok teljessége,
  • világnyelveken - vagy azok egyikén - a legfontosabb lexikonok,
  • kézikönyvek, illetve tájékoztató kiadványok, valamint a legfontosabb folyóiratok és adatbázisok - válogatással."

A 17/1976.(VI.7.) MT rendelet 9.§-a szerint:

"(1) A könyvtári anyag (dokumentum) körébe tartozik az irattári jellegű levéltári anyag kivételével

  1. a nyomtatott könyv, a folyóirat, a hírlap és egyéb időszaki kiadvány, a zenemű, a térkép, a metszet, a plakát, a röpirat és más aprónyomtatvány, valamint egyéb nyomdai sokszorosítvány;
  2. a nem nyomdai úton terjesztés céljára előállított szöveg-, kép-, adat- és hangrögzítés (gépirat, fénymásolat, fénykép, mikromásolat, film, hanglemez, stb.);
  3. a könyvtári jellegű kézirat.
(2) Könyvtári jellegű kéziratnak minősül - az irattári anyag kivételével - a kulturális vagy tudományos értékű irat."