A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || TARTALOMJEGYZÉK || VISSZA ||


 

2. AZ EGYES KÖNYVTÁRSZAKMAI SZERVEZETI EGYSÉGEK JOGKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE

A könyvtár a fenti körbe tartozó dokumentumokat könyvtárszakmai szervezeti egységeinek együttműködésével szerzi be. A szervezeti egységek dokumentumtípusok és tartalmi szempontok alapján állománygyarapítási joggal, kötelességgel és felelősséggel bírnak.

Az állománygyarapítás joga és felelőssége a következők szerint illeti meg az egyes szervezeti egységeket:

2.1. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÓ ÉS FELDOLGOZÓ RÉSZLEG

Nyomtatott könyv, térkép, metszet, a nem nyomdai úton terjesztés céljára előállított szövegrögzítés (gépirat, fénymásolat), a könyvtári jellegű kézirat.

A részleg a felnőtt olvasószolgálat, a gyermekkönyvtár, a hang- és videotár részére a fent felsorolt valamennyi dokumentumtípusból, a helyismereti részleg számára csak a könyvekből az egységekkel együttműködve kínálatot készít, a megrendeléseket összesíti, az esetleges párhuzamosságok elkerülése érdekében további egyeztetéseket indítványoz, elvégzi a megrendeléssel, az érkeztetéssel, állománybavétellel kapcsolatos adminisztrációt és a beérkezett dokumentumokat feldolgozza.

2.2. HANG- ÉS VIDEOTÁR

Nyomtatott zeneművek, nem nyomdai úton terjesztés céljára előállított kép- és hangrögzítések (videofilmek, hanglemezek, CD-k, hangszalagok, hangkazetták).

A részleg saját részére a fenti dokumentumtípusokat gyűjtőköri szabályzata szerint teljes felelősséggel szerzeményezi. A 2.1. pontban felsorolt dokumentumok esetén a kínálatkészítésben részt vesz, annak teljességéért felelősséget visel.

2.3. FELNŐTTOLVASÓ-SZOLGÁLAT

Nyomtatott folyóirat, hírlap és egyéb időszaki kiadvány, indokolt esetben ezek mikromásolatai, a röpirat és más aprónyomtatvány, valamint az egyéb nyomdai sokszorosítvány, a nem nyomdai úton előállított adatrögzítések.

A részleg a gyermekkönyvtár, a hang- és videotár részére ezekkel osztott, saját maga részére teljes felelősséggel szerzeményez. A 2.1. pontban felsorolt dokumentumok esetén a kínálatkészítésben részt vesz, annak teljességéért felelősséget visel.

2.4. GYERMEKKÖNYVTÁR

Valamennyi dokumentum esetében a kínálatlatkészítésben részt vesz, annak teljességéért felelősséget visel.

2.5. KÖZIGAZGATÁSI SZAKKÖNYVTÁR

A saját gyűjtőkörébe tartozó nyomtatott könyv, folyóirat, hírlap és egyéb időszaki kiadvány, térkép; a nem nyomdai úton terjesztés céljára előállított szöveg- és adatrögzítés.

A részleg a fenti dokumentumtípusokat saját részére teljes felelősséggel szerzeményezi.

2.6. HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY

A könyvek kivételével a saját gyűjtőköri szabályzata szerint valamennyi könyvtári dokumentum szerzeményezését teljes felelősséggel végzi. A könyvek esetében a kínálatkészítésben részt vesz, annak teljességéért felelősséget visel.