|| CÍMLAP || VISSZA ||


 

VERSEGHY FERENC

A' LXX. Zsoltár
A' CXXXVI. Zsoltár
Ajánlás
Ajánló levél
Az álomban vett Tsók
Amor
Ámor a' borban
Amor és a ' Halál
Apollóhoz
Az Aténabéliek
Bacchus' dicsérete
A' Baktai Paraszt
Barátnémhoz
A' Barátság
Beati immaculati in via
Boriskára
A' Boriszák
Búcsúzás (El ne felejts...)
Bucsúzás (Nem tarthat itt...)
Búcsúzás a' Músáktúl
Bútsúzás (Tsak érted sir...)
Czidli (A' kertben leltem...
Czidli (Dámon, hát csak...)
Dafne
Dámon és Dóris
Dámon és Rozílis
Dámonhoz
Dórishoz
Doriska
Dorkához
A' döghalál
Edgy keserves Anyának edgyetlen edgy fiának véletlen halálán esett szomorúságáról
Edgy Szamos-parti fetske keserves nyögése
Eggy álom
Eggy ártatlan Felelet
Eggy goromba Poétára
Eggy jó szívből kőltt Szatira
Eggy kemény szivű Széphez
Eggy Közmondás
Eggy Magyar Asszonyra
Egg Nemes Jérczéhez
Eggy Szerelmetlenre
Egy Fülemüléről és a Hárfásról
Az egyenetlen Hartz
Az el-hagyattatott
Az elhagyott Leány
Az emberi Nemzetnek életkorai
Az emberi Nemzetnek korai
Az Emberség
Emlékeztető Oszlop
Ének páduai Szent Antalról
Ének szent István király' jobbjáról
Az Erdő
Az esküvő Szerelmes
Eurydice
Felelet
Fillint
Fillis
Fillisnek Panaszi
A' Frigykötés
Gliczerához
Gróf Szápáry János neve' napjára
A' Gyéniusok
A' Győzhetetlen Szív
Háladatos Örömdal Marczibány Istvány Úrnak és Hitvessének tiszteletére
A' haldokló Leány
A' haldokló Legény
Halotti tisztelete néhai Marczibány Istvány Úrnak
A' Házasság
A' Házasság' Istene
A' hideg vérű Leányka
A' Hivség
Horátziushoz
Az igaz Bölcs
Az Igazsághoz
Az Inn' vizéhez
Az Irígységhez
Az Istenben való Bizodalom
Az Istennek felsége és jósága
Julis a' tánczban
Julishoz
A' kan macska
A' kanál
A' képzelő erőnek nagy művei az emberben
A' Képzet
A' keresztfa mellett álló Szűz Anya
A' Kétség
Klári
Klárihoz
Klárikához (Amott a' hegynek zöld tövénn...)
Klárikához (Halványodva kerülsz Klárika!...)
Klóris a' Fülemiléhez
Klóris és Dámon
(Koppi Károlynak)
Koridonhoz
A' korosabb Szépség
Könyörgés a' Királyért
A' Könyvek
A' köz nép
A' Középszerűség
Krisztinka
Kutyám Ditsírete
Külső Szolnok
Laura' képéhez
Laura Thirzishez
Laurához (Hogyha személyedtűl, szép...)
Laurához (Ritka már Laurám!...)
Laurához (Töltsük Laura!...)
Legem pone mihi domine
Lilla
A' Madarász
A' magyar Hazának anyai Szózattya
A' Magyar Henriásról
A' magyar Kisasszonyokhoz
A' Magyar Músának háladatos öröme
(Marczibány István nevenapjára)
Mariane' haláláról
A marsziliai ének
Memor esto verbi tui
Monostatos
A' Músák
Nagy Sándor' Paripája
A' Nefelejts
(Névnapi köszöntő)
Orfeus Dafnisnek (Dafni! egy álmam...)
Orfeus Dafnisnek (Egykor tavasz vége...)
Az Oroszlyány
Örzsike
Örzsikéhez (Kit vársz ablakodonn...)
Örzsikéhez (Mit haragszol Örzsikém!...)
ÖSSZES KÖLTEMÉNYE (kötet)
Pamína
Pamina és Papageno
Panasz
Papagéno
Penelope Ulisseshez
Piramus Thizbehez
A' Prímás Herczeg' Képére
Psichéhez
A' régi Aranykorrúl
A' régi classicus auctorokhoz
A' Régiség
Retribue servo tuo, vivifica me
RIKÓTI MÁTYÁS (kötet)
 1. Dal
 2. Dal
 3. Dal
 4. Dal
 5. Dal
 6. Dal
 7. Dal
 8. Dal
 9. Dal
 10. Dal
 11. Dal
 12. Dal
A' Ritmista
A' Rósa
A' Rósához
A' rossz szívű Bölcsek
Rozilis és Dafnis
Rozílis és Dámon
Rozílishoz
Rózsikához
S. Antal barátomhoz
Sarastro
Sarastro és a' Kar
Soror Formoza [ESŐ]
A' Szabadság
Számiel
A' Szegfű
A' Szemérmes Leány
Szenderedő Thirzisre
Szentjóbi Szabó László' halálára
A' szerelmes Tudós
Szerelmes üzenet
Szerentsétlen Szerelem
A' Szerető' boldogsága
(Szonett)
A' Szónok és eggy Pap
A' Tavasz
A' tejáruló Menyecske
A' Tél
Tele Pap 'Sák
A' Teremtésnek Képe
A' Teremtésről
Thirzis' érkezése
Thirzis és Kloé
Thirzis és Laura
Thirzis' sírja felett (Melly szörnyű öldökléstek...)
Thirzis' sírja felett (Mit búsongsz árva szívem?...)
Thirzis' üzenettye
Thizbe Piramushoz
Tisztelete Marczibány Istvány Úrnak és Hitvessének
Új esztendő' napjára való ének
Az Újjítókhoz
Az Úrnak felmutatása utánn
A' Válogató
A' vén Leányok
Vénus és Ámor
A' Veréb és a' Gerlicze
Verseghy Eugen Kreskaynak
A' Vitéz
Vizdomfi és Frankvári
A' Vízkórságos
A' zsembes Öreghez

 

További művei a
Magyar Elektronikus Könyvtárban