<CÍMLAP<

<Előző<

 

 

BEVEZETÉS

A rendszerváltás utáni időszakban Magyarországon is óriási lendületet vett a könyvtárak számítógépesítése.

A drága külföldi könyvtári integrált rendszerek mellett már néhány hazai fejlesztésű rendszer is megjelenik, pl. az SR LIB.

Könyvtárunk, a kazincbarcikai Egressy B. Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári integrált rendszerét, a TextLib-et kívánom bemutatni az elkövetkezendő oldalakon, amely minden részletében hazai fejlesztésű, készítői a magyar könyvtári szabványok és szokások figyelembevételével hozták létre.

A program a mai napig nem készült el teljes mivoltában. A téma választásában mégis döntő szerepet játszott, hogy olyan rendszerről írhatok, amelyet különböző típusú könyvtárak használnak, mégsem okoz fennakadást egyik könyvtár számára sem.

A dolgozat első, terjedelmesebb részében a TextLib rendszer lehetőségeit kívánom feltérképezni. Előtte azonban néhány gondolat erejéig szeretném felvázolni, hogy mit is jelent valójában a ma már sokat emlegetett "információs társadalom" és, hogy ebben a társadalomban milyen szerep hárul a könyvtárakra. A dolgozatom egy könyvtári integrált rendszer bemutatására törekszik, ezért néhány mondatban leírom, hogy ez mit is jelent valójában. A második részben a szolnoki, a székesfehérvári megyei könyvtár, továbbá az Egressy B. Művelődési Központ és Könyvtár "TextLib-es" munkája követhető nyomon: hogyan kezdtek hozzá a program használatához.

Nagy tapasztalatokkal igazán az első két könyvtár rendelkezik. Úgy gondolom, hogy a dolgozatom nem aránytalan, kellő hangsúlyt kapott a rendszer általános ismertetése mellett annak a sok odaadó munkának az eredménye is, amelyet a könyvtáros kollégák végeztek és végeznek a mai napig.

Bízom abban, hogy a választott téma feldolgozásával a szakirodalom megismerésén túl a gyakorlati munka szervezésének eredményesebbé válása igazolja majd a témaválasztás időszerűségét és hasznát.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Landenbereger Istvánnénak, dr. Ambrus Zoltánnak, Komlósi Józsefnek, akik személyes segítségükkel, szóbeli vagy elektronikus úton történő kiegészítésükkel, nem publikált adatokkal is hozzájárultak a szakdolgozatom teljessé válásához.

Külön szeretném megköszönni lelkes segítségét Takáts Bélának, aki a fent említetteken kívül folyamatosan felhívta figyelmemet egy-egy újonnan megjelenő publikációra is.

 

Tovább