<CÍMLAP<

<Tartalom<

<Előző<

 

 

2. KÖNYVTÁRI INTEGRÁLT RENDSZER

Úgy gondolom, hogy ma a könyvtári integrált rendszer fogalmának megismeréséhez Bakonyi Géza és Kokas Károly Könyvtári integrált rendszerek és hazai alkalmazásuk c. művében találjuk a legérthetőbb és legátfogóbb ismertetést. Ezért szeretnék idézni a szerzőktől néhány gondolatot az alábbi sorokban.

A jövő könyvtári rendszereinek tudniuk kell a helyi viszonyokhoz való maximális alkalmazhatóságot, a könyvtári munkaterületek teljes körű és integrált leképezését. Fontos, hogy rugalmas és a multimédia beépíthetőségének lehetősége adott legyen. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a hardver elemei fejleszthetőek, bővíthetőek legyenek, gépi eszközei, szoftvermegoldásai a szabványhoz igazodjanak, ugyanakkor legyenek rugalmasak, átalakíthatóak. S mindezek olyan árban mozogjanak, hogy megvásárlásukra a közintézményeknek esélyük legyen.

Magyarországon is egyre igényesebb módon tárják a szakemberek és az olvasók elé a hosszú évtizedek alatt felgyülemlett információt. Az információ őrzői és szolgáltatói a könyvtárak.

Könyvtáraink állományát az eddigieknél jóval korszerűbben, nagyobb mélységben kell föltárnunk, az információkat gyorsabban kell eljuttatni a felhasználókhoz és fontos, hogy nemzeti információs vagyonunk gyorsan áttekinthető legyen. Át kell alakítani olvasóink és magunk környezetét. A "könyvtárosságról" kialakult szemléletet is meg kell haladnunk néhány ponton.

Az integrált számítógépes rendszerek segíthetik, hogy a régi "őrző" könyvtár felfogástól elinduljunk a "szolgáltató" könyvtár modellje felé.

A jól megtervezett rendszer a könyvtári feladatokat egyetlen, több modulból álló programcsomaggal valósítja meg. Az egyes munkafolyamatok jól elkülönülnek, mégis egymással teljesen összefüggő egészt alkotnak.

Az integrált rendszerek általában a következő területekre bontják fel a könyvtári munkát:

  • számítógépes katalógus (OPAC)
  • beszerzés / gyarapítás (acquision)
  • katalogizálás (cataloging)
  • időszaki kiadványok (serials)
  • kölcsönzés (circulation).

A könyvtári folyamatok mindegyike gépesíthető. Az integrált könyvtári rendszerrel szemben támasztott legáltalánosabb követelmény, hogy a könyvtári munkafolyamatok lehető legteljesebb automatizálására legyen alkalmas. Ezt elsősorban a "mag" adatbázis ("hagyományos cédulakatalógus") számítógépes megfelelője és az azt biztosító adatbankkezelő biztosítja.

Az integrált könyvtári rendszerek adatbázis-kezelője általában relációs adat-báziskezelő szoftverek. Más esetben a könyvtári rendszert kifejlesztő cég saját fejlesztéséről van szó.

Olyan rendszert célszerű választani, amelynek nyitottsága az adatbázis-kezelő szintjén is megmutatkozik, tehát bármilyen szerveren és operációs rendszeren futtatható.

Az integrált könyvtári rendszerek magja egy adatbázis-kezelő rendszer, ami részben az adatok tárolását, elérését, visszakereshetőségét kell, hogy biztosítsa, részben alkalmasnak kell lennie arra, hogy a különböző könyvtári munkafolyamatok közötti átjárhatóságot és kapcsolatokat lehetővé tegye.7

 

Tovább