<CÍMLAP<

<Tartalom<

<Előző<

 

 

3.3. A programmal kapcsolatos elvárások, elképzelések

A nemzetközi tapasztalatok bebizonyították, hogy a teljes nemzeti vagy regionális integrált rendszereket megelőzte a fejlődésben egy lokális hálózatra alapozott, elsősorban PC-alapú szint.

Az 1991. évre egyetlen közös program megkezdését javaslom: az egységes, a könyvtári munkafolyamatok és szolgáltatások teljességét felölelő számítógépes rendszer kidolgozását8 - írja dr. Ambrus Zoltán a Könyvtári Egyesülés elnöke az igazgatótanács tagjainak. Majd folytatta: Ehhez rendelkezésünkre áll mindaz a tapasztalat, amit a részprogramok létrehozásában és használatában szereztünk, már rendelkezünk olyan kollégákkal, akik jól le tudják fordítani a könyvtári problémákat a számítógépes szakemberek nyelvére, már van bizonyos összehasonlítási alapunk nemzetközi vonatkozásban.

Ez lehetővé teszi elvárásaink pontos megfogalmazását, a program kidolgozásában való részvételünket, és most figyeljenek: megszüntetve "kiszolgáltatottságunkat".

Szakértői vélemények egyértelműen megerősítik, hogy jelenleg a mi könyvtáraink által használható, PC alapú, hálózatos, továbbfejleszthető, az eddigi fejlesztésekkel és a központi szolgáltatásokkal számoló és elérhető áru program nincs.9

Ekkor még nem volt semmilyen elképzelés és forrás egy lehetséges fejlesztés finanszírozásához. 1991 március 19-én kilenc számítógépes cégnek, illetve könyvtárnak küldött a Könyvtári Egyesülés ajánlatkérő levelet az alábbi szempontokat figyelembe véve:

 1. A rendszer biztosítsa, min. 500.000 dokumentum bibliográfiai leírásának kezelését.
 2. Ne csak könyvekre, hanem egyéb dokumentumok (hanglemez, videokazetta, folyóirat, mikrofilm) feldolgozására is legyen alkalmas.
 3. IBM gépekre alapozzon, hálózatos, több munkahelyes üzemmódban.
 4. A rendszer biztosítsa az egyszeri adatbevitelt, a számítógépes adathordozón lévő adatállomány átvételét, különös tekintettel az egyesülés birtokában lévő TEXTAR adatbázisban lévő 60.000 rekordra.
 5. Tegyenek árajánlatot a többi könyvtár számára az adatállomány beszerzésére, hogy a könyvtári állományok döntő részének intézményenkénti rögzítése elkerülhető legyen.
 6. A programcsomag tartalmazza az új felhasználások generálását készítő és azt dokumentáló ellenőrző segédprogramot.
 7. A program teremtse meg a központi szolgáltatásokba és a meglévő rendszerekhez való csatlakozás lehetőségét.
 8. A szoftverfejlesztés biztosítsa a szakértőink folyamatos részvételét.
 9. A rendszer fokozatos kiépítése időben ütemezett, ellenőrzött és jóváhagyott legyen.

Kérjük, hogy árajánlatukban térjenek ki még az alábbiakra:

 1. Mennyi lenne a rendszer ára,
  • ha a termék az egyesülés tulajdonába kerülne és azt szabadon értékesíthetné,
  • ha a felhasználók száma 100 tagintézmény,
  • ha a felhasználók száma 50 tagintézmény,
  • ha a felhasználók száma 22 tagintézmény.
 2. Tudják-e biztosítani az általunk kért 1992. december 31-i szállítási határidőt?
 3. Az ajánlati ár tartalmazza a betanítási költségek és a rendszerkövetés feltételeit.
 4. Határozzák meg a rendszer működéséhez szükséges minimális eszközigényt, valamint a teljes kiépítettségét.
 5. Tegyenek javaslatot az eszközök beszerzésére, annak ütemezésére (esetleg lízing).
 6. Határozzák meg, hogy a rendszer átvételéig a könyvtárak milyen előkészítő munkát végezzenek.10

 

Tovább