<CÍMLAP<

<Tartalom<

<Előző<

 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS

A különböző intézményi feladatkörrel ellátott könyvtárakban nincs egy szinten a számítógépes berendezés és természetesen az anyagi támogatás sem azonos. Ez a könyvtárak technikai fejlődését óriási mértékben meghatározza. Így van ez a TextLib-felhasználó könyvtárak esetében is.

Vannak olyan intézmények, főleg a nagyobb könyvtárak, ahol a munka látványosan halad (pl. Verseghy F. Megyei Könyvtár), míg vannak olyan intézmények, ahol éppen csak el tudták kezdeni, vagy még el sem kezdték a munkát.

Az elektronikus szolgáltatások ma már egyre inkább megkövetelik a számítógép használatának ismeretét is. Természetesen nem várható el, hogy mindenki egyforma lelkesedéssel közeledjen a számítógéphez, de a napi munkához szükséges ismeretek elsajátítására mégis nélkülözhetetlen (mint ahogy katalogizálni, szakozni, tájékoztatni is tud minden könyvtáros). Mind nagyobb szerepe van a számítógépes katalógusnak a tájékoztatásban is.

Dolgozatomban próbáltam összeszedni és kihangsúlyozni egy új hazai fejlesztésű integrált rendszer létrehozásának körülményeit, továbbá azt, hogy hogyan készülnek föl a könyvtárak és a könyvtárosok a rendszer fogadására, alkalmazására.

A TextLib előnye, hogy induláskor az Új könyvek adatbázis rendelkezésére áll minden könyvtárnak. A városi könyvtárak gyarapításukat elsősorban erre a kiadványra alapozták, ez nagyban megkönnyíti a honosítás munkáját.

TextLib tanfolyamokat tartanak, ahol a program megismerésén kívül sok minden a helyére kerül bizonytalan ismereteinkben.

A könyvtárak többségében nem készült még el a Házi szabályzat, ez időnként megnehezítheti a munkát.

Úgy gondolom, hogy a dolgozatomban leírtak alapján a TextLib program kellemes benyomást nyújt a felhasználók számára. Az elkészült modulok, illetve az egyes kisebb változásokkal átalakított elemei rugalmasak. Hazai fejlesztésű rendszerről van szó, amely lényegesen jobban alkalmazkodik a hazai könyvtári szokásokhoz, mint a többiek. Felhasználói felülete korszerű. Használata számítástechnikai ismeretek nélkül is könnyen elsajátítható.

A rendszer óriási előnye, hogy a nagy külföldi rendszerek árának csak a töredékét éri el, ezért a kisebb könyvtárak is könnyen hozzájutnak.

A TextLib alkalmas a folyamatos munkára, de tény, hogy egyes munkafolyamatok támogatása jelenleg még hiányzik.

A saját fejlesztés korlátlan lehetőséget biztosít. Elkerülhetjük azokat a hibákat, amelyeket mások elkövettek, de mi is elkövethetjük mások hibáit. A hibák többsége azonban ideiglenes, a fejlesztők igyekeznek hamar megszüntetni őket.

A TextLib az analitikusan feltárt dokumentumok esetében még nem elég következetes. Az analitika céduláján nem jelenik meg a forrásdokumentum, 255-nél több analitika nem kapcsolódhat egy kötethez, pedig vannak ennél több művet tartalmazó kötetek is (pl. Aisophos meséi).

A programmal végzett tevékenység dupla munkát jelent még sok könyvtárban. Párhuzamosan végezzük a leltározást az egyedi leltárkönyvben és a TextLib-ben.

Több könyvtárban kialakultak munkaállomások az olvasók számára, de a könyvtárak többségében a cédulakatalógusok építésére még mindig szükség van, mert az olvasóinknak nem áll rendelkezésére egyetlen számítógép sem a TextLib OPAC használatához.

Összességében úgy ítélem meg, hogy a TextLib megfelel mindazoknak a feltételeknek, amelyek egy könyvtári integrált rendszer működéséhez szükségesek.

Azoknak a könyvtárosoknak a tapasztalatai alapján, akik folyamatosan dolgoznak a programmal, elmondható, hogy a kezdeti nehézségeken hamar túljutottak, könnyen elsajátították használatát és szívesen dolgoznak vele.

 

Tovább