<CÍMLAP<

<Tartalom<

<Előző<

 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM

AMBRUS Zoltán
Egy hosszú fejlesztés rövid vázlata avagy Mégis a TextLib / Ambrus Zoltán. URL : http:// www.vfmk.hu

AMBRUS Zoltán
A TextLib rendszer fejlesztéséről / Ambrus Zoltán. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, 1992. 11/12. sz. 508-510 p.

BAKONYI Géza
Könyvtári integrált rendszerek és hazai alkalmazásuk / Bakonyi Géza, Kokas Károly. - Szeged, 1996. URL : http:// www.mek.iif.hu/MEK/Intsys/html/libsys.htm

BÁNHEGYI Gyuláné
TextLib : könyvek feldolgozása és honosítása / [írta és szerk. Bánhegyi Gyuláné, Gerő J. Péter, N. Nagy Anna ; kiad. a Könyvtári Egyesülés]. - [Békéscsaba] : Kvtári Egyes., 1996. - 156 p.

BARDÓCZ Antalné
Tájékoztató a TextLib programról / Bardócz Antalné. - In: Könyvtári híradó, 1992. 2. sz. 7-8 p.

BÁRDOSI Mária
A mikroszámítógépek haszna a magyarországi közművelődési könyvtárak gyakorlatában. - In: ComputerWorld számítástechnika, 1988. 8. sz. 30-31

Beszámoló az 1997/98-as évad munkájáról / kész. az Egressy B. Művelődési Közp. és Kvtár. - Kazincbarcika, 1998. - 26 p.

BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta
Néhány gondolat a kisszámítógépek könyvtári alkalmazásáról / Bobokné Belányi Beáta. - In: Könyvtári figyelő, 1986. 5. sz. 517-524 p.

FEJŐS László
Helyzetkép a magyarországi könyvtárgépesítésről / Fejős László. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1996. 10. sz. 17-26 p.

FEJŐS László
Megyei és városi könyvtárak finanszírozzák a TextLib-rendszer kifejlesztését / Fejős László. - In: Könyvtári levelező/lap, 1992. 2. sz. 22 p.

FEJŐS László
A megyei könyvtárigazgatók a TextLib mellett döntöttek és központi szolgáltatást támogatnak / Fejős László. - In: Könyvtári levelező/lap, 1991. 10. sz. 6-7 p.

FEJŐS László
Mi lesz a TextLib-bel? /f. - In: Könyvtári levelező/lap, 1993. 12. sz. 24 p.

FEJŐS László
Szeptember közepétől : "TextLib-osztás / F.L. -In: Könyvtári levelező/lap, 1994. 8. sz. 12 p.

FEJŐS László
Tesztelés előtt a TextLib / Fejős László. - In: Könyvtári levelező/lap, 1993. 1. sz. 7-8 p.

FEJŐS László
TextLib-hírek / fejős. - In: Könyvtári levelező/lap, 1994. 3. sz. 14 p.

FEJŐS László
A TextLib-munkabizottság javaslatai / F. - In: Könyvtári levelező/lap, 1994. 1. sz. 17 p.

FUNK, Robert L.
A könyvtár szerepe a harmadik évezredben / Robert L. Funk ; ford. Murányi Lajos. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, 1997. 1. sz. 8-11 p.

FUTALA Tibor
Információs társadalom és a könyvtár jövője / Futala Tibor. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, 1998. 10. sz. 399-400 p.

GERŐ Péter
Mi van a TextLib-bel? avagy A hazai fejlesztésű integrált könyvtári szoftver bonyodalmai / Gerő Péter. - In: Könyvtári levelező/lap, 1995. 2. sz. 14-15 p.

GERŐ Péter
A TextLib integrált könyvtári számítógépes rendszer : helyzetfelmérés / Gerő Péter, Nagy Anna. - 1993. 1-21 p. forrás : gépirat

HAVAS Katalin
A közművelődési könyvtár és az információrobbanás, avagy Így érezheti magát egy mezei nyúl az autópályán... / Havas Katalin. URL : http:/ www.oszk.hu

KOMLÓSI József
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár : mit csinálunk a TextLib-bel? / Komlósi József. URL : http:// www.vfmk.hu

KRASZNAHORKAI Géza
"(Informatizálva) lenni vagy nem lenni?" / Krasznahorkai Géza. - In: Könyvtári figyelő, 1998. Különszám. 116-118 p.

LUX Zoltán
TextLib integrált könyvtári rendszer alkalmazási célrendszer / Lux Zoltán. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1993. 5. sz. 30-37 p.

MESS József
Átfogó magyar könyvtári rendszer / Mess József. - Beszámoló a TextLib-fejlesztésekről. - In: ComputerWorld számítástechnika, 1993. 31. sz. 1-3 p.

MESS József
Egyedül nem megy / Mess József. - In: ComputerWorld számítástechnika, 1992. 40. sz. 22 p.

NAGY Anna, N.
TextLib-OPAC : hírek a fejlesztésről / N. Nagy Anna. - In: Könyvtári levelező/lap, 1995. 2. sz. 15-16 p.

REICH György
Az információs társadalom / Reich György. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, 1997. 10. sz. 383-384 p.

SCHUNBÖCK, Johann
Felkészülés a számítógép könyvtári alkalmazására / Johann Schunböck. - In: Könyvtári figyelő, 1990. 1/2. sz. 113-123 p.

SKALICZKI Judit
A hazai könyvtárügy stratégiai fejlesztési tervének telematikai koncepciója / Skaliczki Judit. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, 1999. 1. sz. 3-6 p.

TAKÁTS Béla
Megkezdte működését a TextLib konzultációs fóruma / Takáts Béla. - In: Könyvtári levelező/lap, 1995. 6. sz. 16-17 p.

TAKÁTS Béla
Miért a TextLib? / egy megyei könyvtár "rendszerválasztása" : elhangzott a Szolnokon 1997. november 24-én tartott országos tanácskozáson / Takáts Béla. - In: Könyvtári levelező/lap, 1997. 12. sz. 15-18 p.

TAKÁTS Béla
Nincs idő! : "kényszerű" hozzászólás Fejős László "Helyzetkép a magyarországi könyvtárgépesítésről" címmel megjelent írásához / Takáts Béla. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1996. 12. sz. 42-43 p.

THÉK György
Könyvtári rendszer személyi számítógépen / Thék György. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, 1998. 6. sz. 211-216 p.

TOLNAI György
A hazai könyvtárgépesítés a megváltozott világban / Tolnai György. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, 1992. 7/8. sz. 303-309 p.

TÓSZEGI Zsuzsanna
Könyvtári rendszerek bemutatása a Könyvfesztiválon / Tószegi Zsuzsanna. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1995. 6. sz. 22-27 p.

TÓSZEGI Zsuzsanna
Mit nyújt, mit nyújthat a számítógép az olvasóknak és a könyvtárosoknak? / Tószegi Zsuzsanna. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, 1992. 11/12. sz. 502-505 p.

TÓSZEGI Zsuzsanna
Mutimédia a könyvtárban / Tószegi Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 1997. - 315 p. ISBN 963 05 7462 4

TÖRÖK Ágnes
A hálózati technika mint a virtuális könyvtár megteremtésének eszköze egy közművelődési könyvtárban : (Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok) / Török Ágnes. - Szakdolgozat. - Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 1995. - 54 p.

 

Tovább