<VISSZA<

<Tartalom<

<Előző<

 

 

JEGYZETEK

1. Török Ágnes : A hálózati technika mint virtuális könyvtár megteremtésének eszköze egy közművelődési könyvtárban : (Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok). - Szakdolgozat. - Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 1995. - 2 p.

2. Bárdosi Mária : A mikroszámítógépek haszna a magyarországi közművelődési könyvtárak gyakorlatában - In: ComputerWorld számítástechnika, 1988. 8.sz., 30 p.

3. Bobokné Belányi Beáta : Néhány gondolat a kisszámítógépek könyvtári alkalmazásáról. - In: Könyvtári figyelő, 1986. 5.sz. 523 p.

4. Tolnai György : A hazai könyvtárgépesítés a megváltozott világban. - In: TMT, 1992. 7/8.sz. 303 p.

5. Funk, Robert L. : A könyvtár szerepe a harmadik évezredben. - In: TMT, 1997. 1.sz. 8 p.

6. Futala Tibor : Információs társadalom és a könyvtár jövője. - In: TMT, 1998. 10.sz. 399 p.

7. Bakonyi Géza - Kokas Károly: id. mű

8. Ambrus Zoltán : Egy hosszú fejlesztés rövid vázlata, avagy Mégis TextLib. = URL : http:// www.vfmk.hu

9. Ua.

10. Ua.

11. Ua.

12. Gerő Péter - Nagy Anna : A TextLib integrált könyvtári számítógépes rendszer. Forrás : gépirat 21 p.

13. Lásd 9. pont

14. Ua.

15. Ua.

16. Ua.

17. Lux Zoltán : TextLib integrált könyvtári alkalmazási célrendszer. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1993. 5.sz. 36 p.

18. Lásd 17. pont 36-37. p.

19. Thék György : Könyvtári rendszer személyi számítógépen. - In: TMT, 1998. 6.sz. 213 p.

20. Lásd 19. pont 213 p.

21. Lásd 19. pont 214 p.

22. Lásd 19. pont 214 p.

23. Lásd 19. pont 215 p.

24. Gerő Péter - Nagy Anna : A TextLib integrált könyvtári számítógépes rendszer. Forrás : gépirat 6-12 p.

25. Takáts Béla : Miért a TextLib? : egy megyei könyvtár "rendszerválasztása" : elhangzott a Szolnokon 1997. november 24-én tartott országos tanácskozáson. - In: Könyvtári levelező/lap, 1997. 12.sz. 16 p.

26. Komlósi József : Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár. URL : http:// www.vfmk.hu

 

Tovább