Belépési nyilatkozat

Név/Intézménynév:
Fenti
Magánszemély: Jogi személy:
kijelentem, hogy be kívánok lépni a TextLib Egyesületbe.
Az egyesületi ügyek vitelével megbízott személy neve:

(Csak jogi személy belépése esetén töltendő ki!)

Cím:
E-mail cím:

Megjegyzés: