Vissza
 

Az 1999. évi könyvtár-automatizálási pályázaton az Egyesület által nyert 3 MFt keretből az InfoKer által elkészítendő fejlesztések:
 

TCP/IP driver elkészítése 1.200 eFt
Interaktív HUNMARC import 900 eFt
Rekord letöltési lehetőség 600 eFt
Olvasószolgálat dokumentációja 300 eFt
Összesen: 3.000 eFt

Az 1. pontban szereplő fejlesztés a TextLib rendszer gyorsabb és biztonságosabb kommunikációját és a későbbi fejlesztések (háttér-adatbázis használat, a TextLib-ből történő kilépés nélkül, interaktív HUNMARC-export) alapját teremti meg.

A 4. pontban szereplő olvasószolgálat dokumentációja hiánypótló jelentőségű, ennek szükségességét nem kell részletezni.

A 2-3. pontokban leírt fejlesztések célja: a már meglévő WEB-szerver felhasználásával másik TextLib-es könyvtár adatbázisából (opcionálisan másik, adatokat HUNMARC formátumban szolgáltatni képes könyvtár adatbázisából) bibliográfiai adatok átvétele könnyen, kényelmesen. Az alábbiakban ennek viszonylag részletes ismertetése következik.

Bibliográfiai leírások átvétele más adatbázisokból

A tervezett megoldás alkalmas másik TextLib adatbázisból bibliográfiai rekordok átvételére, mely funkció két mozzanatból áll:

1. Bibliográfiai adatok letöltése TextLib adatbázisból HUNMARC formátumban;

2. HUNMARC rekordok importja saját TextLib adatbázisba (interaktív HUNMARC import)

A tervezett megoldás emellett alkalmas tetszőleges olyan rendszert alkalmazó könyvtár adatbázisából rekordok átvételére, amely rendszer képes HUNMARC formátumú rekordokat szolgáltatni. A szolgáltatás módja a saját TextLib-es adatbázisba történő betöltés szempontjából érdektelen; a tervezett megoldás csak annyit tételez fel, hogy egy állományban HUNMARC formátumú rekordok vannak (hogy ez hogyan állt elő, az rendszerről rendszerre változhat, és nem a TextLib gondja).

Nézzük meg, hogyan működik az elképzelt rendszer!

A működés ismertetéséhez tételezzük fel, hogy az az adatbázis, ahonnan az adatokat át kívánjuk venni, szintén TextLib-et használ (ha ez nem így van, az csak annyit jelent, hogy az 1. mozzanat nem az alábbi leírás szerint történik, azaz a fogadó TextLib-es adatbázis szempontjából a HUNMARC rekordok már készen rendelkezésre állnak).

A tervezett működéshez szükséges, hogy a fogadó oldalon WEB-böngésző álljon rendelkezésre, a forrásként felhasznált TextLib-es könyvtár rendelkezzen WWW-szerverrel.

Feltételezhetjük, hogy a fogadó oldalon olyan multitaszk operációs rendszer működik (pl. Windows, Linux, stb.), amely alatt mind a TextLib (munkaállomás), mind a WEB-böngésző (pl. NetScape, Internet Explorer, stb.) egyidejűleg tud futni. (Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor is használható az elképzelt megoldás, de vagy több gépet igényel, vagy kényelmetlenebb munkamódszerrel jár).

Lássuk ezután, hogy mit, milyen sorrendben és hogyan kell tevékenykedni a fogadó oldalon:

- tételezzük fel, hogy egy könyvtári guruló kocsin sorjáznak azok a dokumentumok, amelyeket fel akarunk dolgozni (újonnan beszerzett dokumentumok egy-egy példánya);

- a feldolgozó könyvtáros kézbe veszi a soron következő dokumentumot, ezzel párhuzamosan a saját TextLib-jében Bevitel/Könyv/Kötet menüpontok választásával egy üres könyv kötet beviteli űrlapot kér (ha nem ez az első, az ismertetett módszerrel "átvett" címleírás, ez a lépés kimarad);

Bibliográfiai adatok letöltése TextLib adatbázisból HUNMARC formátumban

- a WEB-böngészővel belép a partner TextLib-es adatbázisába és a WWW-szerver adta keresési lehetőségek alkalmazásával megkeresi a kérdéses dokumentumot;

- a megtalált dokumentumnál a 'letöltés' opció (új lehetőség!) választásával a WEB-böngésző segítségével a saját gépére egy állományba menti a kérdéses dokumentum rekordját (és annak "környezetét", tehát a kapcsolódó bibliográfiai és segéd-rekordokat) HUNMARC formátumban;

HUNMARC rekordok importja saját TextLib adatbázisba

- a saját TextLib-jében a könyvtáros a "Másik"/"Minta HUNMARC-ból" (új menüpont! - eddig "minta Expandból" "minta Zsákból" lehetőségek voltak csak) választásával megkapja a HUNMARC-formátumú állományokat;

- az ezek közül történő választás eredményeként a képernyőn megjelennek egy listában a kérdéses állományban lévő, megfelelő dokumentum-típusba tartozó (példánkban tehát "könyv kötet") HUNMARC-rekordok (egy rekordot nagy valószínűséggel a cím és/vagy az ISBN reprezentál);

- a megfelelő tétel kiválasztása után a program ellenőrzi, hogy nincs-e már az adatbázisban a behasonlítási kritériumok (ezeket terveink szerint kezdetben az egyszerűség kedvéért nem-módosítható módon implementáljuk) szerint azonos vagy hasonló rekord; ha van(nak) ilyen(ek), két eset lehetséges:

- valamelyik már létező TextLib rekord megfelel az importálandó HUNMARC-rekordnak (ez esetben nem új rekord bevitele, hanem a megfelelő rekord HUNMARC-rekord alapján történő módosítása kell következzen (ennek ismertetését lásd külön);

- egyik már létező, és hasonlónak talált rekord sem felel meg a HUNMARC-rekordnak, azaz folytatódhat a bevitel "minta HUNMARC-ból" szerint:

- a megfelelő tétel kiválasztásával a kérdéses HUNMARC-rekord adatai bemásolódnak a TextLib-rekord megfelelő mezőibe:

- a szöveges mezők egyszerűen kitöltődnek;

- a más TextLib-beli bibliográfiai rekordokra (pl. sorozat) vagy segéd (pl. alkotó) rekordokra mutató mezők csak akkor töltődnek ki automatikusan, ha a behasonlítási kritériumok (ezek terveink szerint nem módosítható módon lesznek megvalósítva) szerint:

- a kérdéses importálandó HUNMARC-rekord pontosan megegyezik a meglévő egyetlen megfelelő rekorddal (ebben az esetben nem jön létre a HUNMARC-rekord alapján új rekord, hanem a megtalált egyetlen megfelelő rekordhoz épül ki a kapcsolat);

- még csak hasonló rekord sincs az adatbázisban (ebben az esetben létrejön a HUNMARC-rekordból a megfelelő kapcsolódó bibliográfiai- vagy segéd-rekord);

- azoknál a kapcsolódó mezőknél, amelyeket nem tudott automatikusan létrehozni, a program a következőképpen működik:

- aktuálissá teszi a kérdéses mezőt (azaz "rááll" az adatlapon a mezőre);

- egy ablakban megmutatja a HUNMARC-rekordot, mellette egy másik ablakban az adatbázisban talált hasonló rekordokat (azaz ezek közül mindig egyet, ha több van, az F7/F8 billentyűkkel lehet ezek között váltani);

- a következő lehetőségek vannak:

- a HUNMARC-rekord - bár hasonló - de egyik megtalált rekord sem tekinthető a megfelelőjének; ilyenkor a HUNMARC-rekordot kell létrehozni (azaz a HUNMARC-fejlécű rekodot mutató ablakot aktuálissá tenni és ott a 'Választ' menüpont választásával az új rekordot létrehozni) és az éppen importált bibliográfiai rekord aktuális mezőjéhez kötni;

- (valamelyik) megtalált rekord megfelel a HUNMARC-rekordnak; ekkor - az esetleg a HUNMARC-rekordból átvehető mezőknek a Notesz használata révén történő átvétele után - a megfelelő TextLib-rekord ablakát kell aktuálissá tenni és ott a 'Választ' menüpont választásával a rekordot az éppen importált bibliográfiai rekord aktuális mezőjéhez kötni;

- a mutató mező kitöltése után a program az éppen importált bibliográfiai rekord következő ilyen mezőjére áll rá;

A kapcsolódó mezőkön a rendszer automatikusan végigvezeti a könyvtárost, azaz egy ilyen mező feldolgozása után automatikusan "rááll" a következő ilyen mezőre (ha van még ilyen).

Az így kitöltött rekordot a könyvtáros természetesen még szabadon módosíthatja akár tárolás előtt akár utána.

Létező rekord módosítása importálandó HUNMARC-rekord alapján

Ha az importálandó HUNMARC rekordhoz a behasonlítási kritériumok szerint hasonló rekord(ok) már van(nak) az adatbázisban, a képernyő felső részén a HUNMARC-rekord, alsó részén ezek találati halmazának aktuális eleme (ezek között a szokásos F7/F8 billentyűkkel lehet navigálni) lesz látható:

- ha egyik, már létező tétel sem azonos a könyvtáros megítélése szerint a HUNMARC-rekorddal, ezt a már létező tételek ablakából történő kilépéssel jelezheti a könyvtáros; ilyenkor folytatódik a minta HUNMARC alapján történő bevitel - ha valamelyik már létező tételt az importálandó tétellel azonosnak ítél a könyvtáros, ezt a tétel ablakában a 'Választ' menüpont kiválasztásával jelzi; ennek hatására a már létező tétel ablakában 'Módosítás' üzemmódba megy át a rendszer, és megtörténhet a mezőtartalmak egyeztetése;

- ha a TextLib-mező üres, a mezőtartalom automatikus átvétele történik HUNMARC-rekordból;

- ha a HUNMARC rekord megfelelő mezője üres, a TextLib megfelelő mezője változatlan marad;

- azokon a mezőkön, amelyek mindkét rekordban ki vannak töltve, a program "végigvezeti" a kezelőt (azaz egy ilyen mező tartalmának meghatározása után automatikusan a következő ilyen mezőre lép);

- egy ilyen mező kívánatos tartalmát a könyvtáros a TextLib rekordban:

- normál mező esetén a szokásos eszközök alkalmazásával (pl. Notesz) állíthatja elő;

- mutató mező esetén a "bevitel/minta HUNMARC-ból" fent ismertetett módszere szerint történik a mezőtartalmak egyeztetése. A mezőtartalmak egyeztetése során a rendszer ügyel arra, hogy a két ablak szinkronban legyen, azaz ugyanazok a mezők látsszanak és legyenek aktuálisak mindkét ablakban.