Vissza

PÁLYÁZAT

a "Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése az információs társadalomban" c. dokumentumban megfogalmazott célok megvalósítására

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár a támogató könyvtárak megbízásából pályázatot kíván benyújtani a fenti célok megvalósítása érdekében kíírt pályázat 3. pontjára (a dokumentumellátás telematikai rendszerének kialakítása és működtetése, elektronikus dokumentumellátás, közös katalogizálás fejlesztése, működtetése).

Intézményünk úgy is, mint a hazai közkönyvtárak jelentős részét tömörítő TextLib egyesület egyik vezető tagintézménye, a 2000-2001 között stratégiai célként tűzi ki, hogy a "Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése az információs társadalomban" c. dokumentum "Az intézmények hálózatba szervezése" és "Közös katalogizálás" című pontjaihoz csatlakozva a könyvtárakat, ezen belül a velünk azonos könyvtári rendszert, a TextLibet alkalmazó valamennyi magyarországi könyvtárat - alkalmassá tegyük arra, hogy lehetőleg teljes mértékben megszüntesse a párhuzamos katalogizálást, azaz megvalósuljon az "egyszeri feldolgozás, többszöri felhasználás" régen hangoztatott elve. Célként tűzzük ki, hogy a fejlesztés eredményeként mód nyíljon arra is, hogy könyvtárunk és valamennyi, velünk azonos rendszert használó könyvtár képes legyen a várhatóan ugyanezen időszak alatt működőképessé váló MOKKA rendszerből bibliográfiai adatok átvételére.

E cél elérése érdekében 2000-ben ki szeretnénk fejleszetni a TextLib rendszerhez a Z39.50 szerver és Z39.50 kliens programokat, és a megyei könyvtárakban beüzemelni az elkészült fejlesztést.

A dokumentumellátás telematikai rendszerének kialakításában, a közös katalogizálás területén minőségi ugrást jelent a könyvtárakban alkalmazott TextLib integrált könyvtári rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a Z39.50 szabványnak megfelelő mindkét irányú szolgáltatást képes legyen megvalósítani.

Ahhoz, hogy könyvtáraink képesek legyenek más, Z39.50 szabvány szerint lekérdezhető adatbázisból bibliográfiai adatokat átvenni, kifejlesztetjük a TextLib Z39.50 kliens kiegészítését. A kliens paraméterezhető módon egyidejűleg több könyvtári adatbázisban lesz képes keresni és a megtalált, megfelelőnek ítélt bibliográfiai rekordokat a saját rendszerbe átvenni. A továbbfejlesztés eredményeként könyvtáraink képesek lesznek arra, hogy tetszőleges, Z39.50-es szabvány szerint lekérdezhető és adatokat szolgáltató rendszer adatbázisából kész bibliográfiai leírásokat vegyenek át, továbbá, hogy az adatbázisait megnyissa más könyvtárak felé, azaz lehetővé tegye, hogy a megye kisebb könyvtárai, de tulajdonképpen bármely Internet eléréssel és TextLib-bel (vagy más, Z39.50 klienst tartalmazó/alkalmazó) könyvtári rendszerrel rendelkező könyvtár adatbázisból kész bibliográfiai adatokat vehessen át szabványos HUNMARC formátumban.

A közös fejlesztés megvalósulása esetén a fenti eljárásokat használni kívánók könyvtárak az egyenkénti 800-1.000 eFt-nyi bekerülési költséggel szemben 10-50 eFt összegért érhetik el céljukat. Tekintettel arra, hogy ez a lehetőség kiterjed a TextLib Egyesületben eddig regisztrált valamennyi könyvtárra (2000. április 7-én 70 intézmény, ld.: http://archiv.vfmk.hu/vfek/egyesulet/tagok.htm), jelentőségénél fogva a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár vállalja a pályázat lebonyolításának feladatait, a programrészek tesztelésével kapcsolatos munkák elvégzését (melyhez a szakemberek rendelkezésünkre állnak), és az eljárás elterjesztése érdekében az szükséges tanfolyamok megszervezését és megtartását.

Szolnok, 2000. április 7.

Bertalanné Kovács Piroska
igazgató


Gazdasági számítások

cél
összeg
ÁFA
összesen
Z 39.50-1992 (v2) szerver program kifejlesztése 3.000 eFt 750 eFt 3.750 eFt
Z 39.50-1992 (v2) kliens program kifejlesztése 2.500 eFt 625 eFt 3.125 eFt
összesen: 5.500 eFt 1.375 eFt 6.875 eFt

Szolnok, 2000. április 7.

Bertalanné Kovács Piroska
igazgató
Vissza