LÍBORNÉ PUTNOKI EDIT
Városi Könyvtár, OrosházaMottó:
„Táncolni kell Uram!
a zene majd csak megjön valahonnan...”
Kazantzakisz: Zorbász a görög)Egy integrált könyvtári rendszer bemutatása többszörösen is nagyon nehéz feladat. Az integráció messze túlmutat az automatizáláson. Sokkal bonyolultabb és szövevényesebb kapcsolat jön létre a különböző könyvtári funkciókat végző modulok között.

Sok könyvtár úgy fogott ebbe a feladatba, hogy nem lehetett látni a folyamatok kapcsolatrendszereit és a következményeket sem.

Korunk nagy feladata elől viszont nem lehet kitérni, ez hatalmas kihívás a könyvtáraknak és könyvtárosoknak egyaránt. Komoly erőfeszítésekre van szükség, szervezeti módosításokra, de elsősorban gondolkodásbeli változtatásra.

Egyetlen könyvtári rendszer sem rugalmas annyira, hogy egy jelenleg működő könyvtárban minden változtatás nélkül bevezethető lenne.


Orosházán 1993-ban vásároltuk meg az első számítógépet. Ekkor még csak próbálkoztunk, de úgy gondoltuk meg kell nézni, hogy azok a könyvtárak, akik előttünk járva már adatbázist építenek hogyan csinálják, milyen tapasztalatokat szereztek, s ebből mit tanulhatunk. Ezek a megfigyelések érlelték meg azt a döntést, hogy a munkafolyamatokat át kell szervezni és fel kell készülni a számítógépek használatára, átgondoltan kell elkezdeni az adatbázis-építést. Talán a legnehezebb feladat a könyvtári tradíciók megváltoztatása. Mindenkinek el kellett fogadni az újat és akarni kellett, hiszen ez csapatmunka! A korábbinál sokkal jobban egymás munkájára vagyunk utalva.


Először a könyvtári állományt és természetesen a hozzátartozó raktári katalógust készítettük elő.


Egy közművelődési könyvtárnak az egyetemes állomány kialakítása a célja. Ennek a célnak megfelelően a gyűjtőkör segítségével, az állományt felül kellett vizsgálni. Tervszerű állományapasztást kellett végezni.

A számítógépes adatbázis-építés bevezetésekor figyelembe kell venni azokat a gazdasági szempontokat, melyek megnövelik a tárolás költségeit. Nem szabad feldolgozni azokat a dokumentumokat, amelyek nem tartós, nem hosszútávú megőrzésre szánunk. A vonalkód, a rögzítés, a tárolás, az adatok karbantartása mind-mind sokba kerülnek, de szakmailag sem indokolt az állomány mértéktelen duzzasztása.


Mindenek előtt egy tervszerű állományapasztást végeztünk, szigorúan szakmai érveken nyugvó selejtezést. Nagyon sok munka és igen felelősségteljes, de bizton állíthatom, hogy sokszorosan megtérül.

Orosházán ez annál is inkább indokolt volt, mivel a rendszerváltozásnak köszönhetően, állományunkba olvasztottuk az SZMT könyvtár és az Üveggyári könyvtár átadott könyveit. Tehát mindenképpen szükséges és elkerülhetetlen volt az állomány felülvizsgálata.

Ezt követően sor került egy teljes körű fordulónapos állományellenőrzésre. Mind az állomány, mind a raktári katalógus biztos alapja lett a további munkáknak.

Ekkor még voltak viták arról, hogy egyáltalán szükséges-e raktári katalógust építeni? Igen szükséges! Ma már tudjuk, hogy a digitalizált információ mennyire sérülékeny, a könyvtári állományról pedig elengedhetetlenül szükséges egy biztonságos nyilvántartás, amely tartalmazza a formai és tartalmi feltárás minden szükséges adatát.


A megfelelő előkészületek után hozzákezdtünk az adatbázis-építésnek.

Mivel részt vettünk a tesztelésben is, már korábban megismerkedtünk a TextLib-bel. A teszt adatbázisban volt módunk kipróbálni az addig elkészült modulokat. A programhasználatot is ekkor tanultuk meg, s ekkor döntöttük el, hogy a honosítás és az adatbevitel milyen módszerekkel történik.


1995. január 1-jén lezártuk a katalógusokat és megkezdődött a könyvtári dokumentumok adatbevitele. Először csak az új könyveket kezdtük beépíteni az adatbázisba, hogy a folyamatos előrehaladást így biztosítsuk.

Mi elkövettük azt a hibát, hogy vonalkód nélkül kezdtük meg a bevitelt. Természetesen így is lehet, de nem éri meg, mert nem kis munkával pótoltuk a hiányzó vonalkódokat.


Adatbevitel

A teljes adatfelvitelnél igyekeztünk követni az adatbázisban már meglévő művek leírásainak szabályait. Korábban mi is az Új könyvek bibliográfiai adatait használtuk. Az addigi gyakorlat viszont sok helyen változott, igazodni kellett a TextLib adta feltételekhez. Változtatni kellett a korábbi katalogizálási gyakorlatunkon. A formai feltárás nem jelent különösebb problémát, hiszen a szabványnak megfelelő, azokat a kifejezéseket használva minden gond nélkül kitölthető a dokumentum űrlapja. Könyvek esetében segítséget nyújt a TextLib adatbázisa.

Erre a saját adatbázisra épül az összes többi munkafolyamat, ebbe kerülnek be az időszaki kiadványok, az audiovizuális részegységek, a térképek és minden olyan információhordozó ami a könyvtárban előfordul. Mivel a program lehetőséget ad a különféle információhordozók sajátos feldolgozására, ezeket megpróbáljuk ott feldolgozni, ahová tartoznak.


A tartalmi feltárásra több lehetőséget is kínál. Mivel mi korábban is az ETO-t alkalmaztuk, a számítógépes feldolgozás során is az Egyetemes Tizedes Osztályozás segítségével tárjuk fel állományunk tartalmát. Minden egyes ETO jelzetet külön-külön egy-egy adatlapon kell bevinni, viszont a mechanikus beosztás sokáig tartó műveletét a program egy automatikus szétszedéssel jelzetelemeire bontja és pillanatok alatt besorolja. A tételek szerkezete lehetővé teszi, hogy az ETO rendszer hierarchikus szerkezeti láncát beépítsük a TextLib-be. Keresésnél nemcsak a jelzetre, hanem az ETO kód megnevezésére is kereshetünk, ami a szakkatalógus használatát, különösen az olvasók számára, megkönnyíti és leegyszerűsíti.


Sok olyan jelet és megoldást használunk melyeket ugyanúgy, - mint korábban - célszerű házi szabályzatban leírni, hiszen a következetesség itt is fontos szempont. Bár az űrlapok visszakereshetőek és mintaként szolgálnak. Jól használható adatbevitelnél a zsák, a notesz, a hasonló adatlap, nemcsak gyorsabbá, de pontosabbá is válik a feldolgozás. Az egységesítést a segédállományok segítségével biztosítja. A TextLib azokat az adatokat, amelyek a könyvtári dokumentáció formai és tartalmi feldolgozása során többször felhasználhatóak, elkülönülő adatállományokban kezeli. A besorolási adatok - személyek, testületek, rendezvények és földrajzi helyek nevei, valamint a sorozatok és a művek adati típusonként kerültek egy-egy állományba.


A visszakereshetőség az adatbevitel során nagyon fontos és mindig szem előtt tartandó szempont. Sok esetben mi magunk keressük vissza a bevitt adatokat, hogy lássuk abban a formában és abban az ablakban jelennek-e meg, ahová irányítani szerettük volna.


Másik nagy feladat a már meglévő állomány bekerülése az adatbázisba. A retrospektív feldolgozást honosításnak nevezik. A TextLib adatbázisa az "Új könyvek" 1964-től, 1996-ig feldolgozott tételeit tartalmazza. Az egyes dokumentumokat egyesével megkeressük és hozzárendeljük a gépi azonosítóját, a vonalkódot, a leltári számát, kiegészítjük a kölcsönzési státuszával és az állomány megnevezésével. Ekkor válik a kötetből példány, tehát ez a tulajdonképpeni saját adatbázis. Erre az adatbázisra épül a teljes kölcsönzési munkafolyamat.

Honosításkor elfogadjuk azt a kötet leírást, amit az adatbázisban találunk. Úgy döntöttünk, hogy nem javítjuk, nem egészítjük ki, mert ez borzasztóan lelassítja a munkát. Feltétlenül meg kell említeni, hogy volna mit javítani, hiányosak a leírások, sok helyen hiányzik az ETO jelzet, a raktári jelzet, de ettől még visszakereshető és beazonosítható a dokumentum.

Az adatbázist viszonylag rövid időn belül fel kell tölteni a saját adatokkal, csak ezután indulhat meg a kölcsönzés. Bár e nélkül is lehet kölcsönözni, de a világon semmit sem tudunk meg arról, hogy az olvasó mit vitt el.


Mivel a program lehetőséget ad a különféle dokumentumtípusok egyedi feldolgozására, ezt kihasználva az időszaki kiadványokat és az audiovizuális dokumentumokat a megfelelő adatlappal próbáljuk bevinni. Ez már sokkal nehezebb, mivel az adatbázisban csak könyvek leírása található, s így nincs semmilyen igazodási pont. Jó volna, ha néhány problémás leírást megnézhetnénk az adatbázisban. Elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb ne dolgozzuk fel minden dokumentumtípusunkat. Ezzel szemben jónéhány időszaki kiadvány a könyvek adatbázisába került be, ami érthetetlen, hiszen lehetőség van külön feldolgozni, azokkal az adatokkal ami jellemzik ezt a kiadványfajtát. Mi a továbbiakban sem mondunk le arról, hogy minden dokumentumot ott fogunk feltárni, ahol erre lehetőséget biztosítottak. Legnagyobb gondot pillanatnyilag az időszaki kiadványok jelentik, tekintettel arra, hogy könyvtári használatuk során még két csoportra tagolódik, a folyóiratokra és a nem folyóirat jellegű kiadványokra. Remélhetőleg előbb-utóbb ebben is egyezségre jutunk.

Az audiovizuális hordozón megjelent dokumentumokat viszont egyértelműbb bevinni. Ennél az állományegységnél úgy döntöttünk, hogy mivel a formai és tartalmi feltárása részletes és teljeskörű volt a hagyományos cédulakatalógusban is, nem fogjuk számítógépre vinni a már meglévő állományt. Szerencsére a bakelit lemez és a CD lemez épp ebben az időben alakult át, tehát nem csak egy dátumhoz, hanem egy ilyen jelentős átalakuláshoz is igazodunk. 1995. január 1-jével lezártuk a katalógusokat, és a TextLib-be csak az azóta érkező CD lemezeket és hangkazettákat építjük be. A hangzó anyag teljes adatbevitelét nagy mértékben támogatja az analitikus leírás, ez szinte nélkülözhetetlen a hangzó dokumentumok esetében. 1992. óta folyamatosan vásárolunk videodokumentumokat s ezek is számítógépen kerülnek nyilvántartásra. Az olvasó a keresés folyamán megtalálhat minden hordozót, komplexebb az állomány feltártsága.


Lehet, hogy az adatbevitelnél vannak még gondok, de az egy fantasztikus dolog, hogy a tárolás időpontjában a feldolgozott művet, már meg lehet keresni és kölcsönözni is lehet. Tudjuk, hogy a korábbi cédulairányítás és a katalógusokba történő besorolás bármennyire is gyorsak voltunk, mindig késett a dokumentumok megjelenésétől. A TextLib-ben begépeljük a megfelelő adatokat, kitesszük a különböző jeleket, hogy a keresést a lehető legteljesebbé tegyük, letároljuk az adatokat és a mechanikus ugyan, de igen fárasztó besorolás már automatikusan hajtódik végre. Abban a pillanatban, hogy tároltuk, már kereshető, kölcsönözhető is a könyv, video, CD, kazetta. Ezt a gyorsaságot semmilyen más módszerrel nem lehet elérni.


A másik jelentős munkafolyamat a kölcsönzés, amely modulja már készen van és lehet használni. Természetesen itt voltak előkészületi munkák, talán itt jobban oda kell figyelni a könyvtár korábbi gyakorlatára, s erre mód és lehetőség is van. Mielőtt elindult volna a kölcsönzés minden olvasó adatát ellenőriztük, s csak ezek az olvasók kerültek be a rendszerbe, no és természetesen akik be voltak iratkozva a tárgyévre. Ez hasonló, mint a dokumentumok honosítása, csak egyszer kell elvégezni, viszont itt is használható néhány olyan technikai megoldás ami segíti a feldolgozást. Az olvasói adatlapon több helyen szerepel helységnév, ez például beemelhető a noteszból, vagy a foglalkozások listájáról választunk, ami szintén gyorsítja a bevitelt. A TextLib olvasói adatlapja gyakorlatilag ugyanazokat az adatokat használja, amit már a tasaknál is felvettünk. Az olvasói betűrendes nyilvántartáshoz használt formanyomtatvány "Nyilatkozat"-ként is szolgált, hogy az olvasó elfogadja a könyvtár használat szabályait. Sajnos erre a nyilatkozatra még nem született megoldás, de döntés sem, hogy szükséges-e ennek megléte. Pillanatnyilag nagy gondot nem okoz, hiszen még a tasakos kölcsönzés párhuzamosan történik, a statisztika hiánya miatt.

A kölcsönzés fordulónappal történt, először természetesen csak kiadtuk a könyveket. Mivel nálunk egy hónap a kölcsönzési határidő, ennyi időre volt szükség, hogy megforduljon a kölcsönzött állomány egy része. Problémát azok az olvasók jelentenek, akik hosszú ideje tartoznak, de ezek egyébként is gondot jelentenek. Tisztázni kell a felszólítások során ezeket az eseteket.


Mivel integrált könyvtári rendszerről van szó, a kölcsönzés összes művelete a példány adatokkal kiegészített adatbázisban történik. Vannak olyan rendszerek, ahol külön hozzák létre a saját adatbázist, ebben az esetben a keresés is különválik. A TextLib-ben a keresés során lehet saját dokumentumra szűkíteni a találatokat.

A TextLib-bel történő kölcsönzés, abban az esetben, ha már a saját adatbázisunk a háttérben működik, sokszempontú nyilvántartást tesz lehetővé. Amíg a tasakos-színcsíkos módszerrel csak azt tudtuk meg, hogy az olvasónál milyen művek vannak, - és csak azokat az információkat, amelyeket a kölcsönzőlapra rávezettünk - a számítógépes kölcsönzés esetén azt is tudjuk, hogy egy bizonyos példány kinél van, mikor vitte ki, mikor jár le a határidő, s ebben a keresési tranzakcióban már egy másik olvasónak elő is jegyezhető, s ezzel már letiltódik a további kölcsönzése; visszavételkor figyelmeztet, hogy kinek van félretéve a könyv. Ugyanebben a folyamatban viszont azt is meg tudom keresni, hogy a kért dokumentumnak vannak-e még példányai.

A különböző határidők, hosszabbítási lehetőségek a könyvtár saját szokásainak és döntésének megfelelően állíthatók be. Minden munkafolyamatra jellemző, hogy a könyvtáros saját jogainak megfelelően bizonyos előírásokat felülbírálhat és engedélyezhet, ezek viszont nem automatikusan végrehajtható folyamatok. Olyan olvasónak aki rendszeres látogatónk és tudjuk, hogy mindig sok könyvet visz el, a megengedhető kötet számon túl is engedélyezheti a kölcsönzést, de ez a könyvtáros döntésétől függ. Nem csak az olvasók kölcsönzéseit rögzíti, hanem a dokumentumok esetén is megmaradnak az utolsó kölcsönzés adatai.


Nagyon nehéz feladat, és sok időt és türelmet igényel az olvasók szemléletének megváltoztatása. Mivel a kölcsönzési határidőt egy példányra vonatkoztatva figyeli, a korábban megszokott gyakorlatot igen nehezen lehet megváltoztatni. A régi módszerrel nem lehetett kivitelezni, hogy csak egy példány határidejét figyeljünk, tehát a tasakba került a színcsík és sok esetben talán indokolatlanul hoszzabbítottuk az olvasónál lévő könyveket. A TextLib képes arra, hogy külön minden példányt kölcsönzési határidejét regisztrálja, viszont az olvasókkal el kell fogadtatni, hogy ez a továbbiakban így fog működni. A kurrens művek forgási sebességét jelentősen lehet így növelni, s azt hiszem ez nem mindegy, hiszen sok esetben beszerzésünk egy kölcsönözhető példányra korlátozódik. Keresett műveknél fontos, hogy minél több felhasználóhoz eljusson.

Ebben a munkafolyamatban is azok a tevékenységek egyszerűsödnek, melyek mechanikusak és adminisztatívak. A vonalkód használata hihetetlenül pontossá és gyorssá teszi a kölcsönzést. Sajnos nálunk az olvasók még nem rendelkeznek vonalkódos olvasójeggyel, de még így is pillanatok alatt visszavesszük a könyveket, s ebből az olvasói adatlapból szinte minden kölcsönzéssel kapcsolatos tevékenység elérhető. Rögtön látható az olvasói állapot, a tartozás, előjegyzés s csak egy kattintás már ki is adható a választott mű. Természetesen a vonalkódok alkalmazása nem egyszerű dolog, gondolni kell arra is, hogy elvesztésük esetén mi történik, hogyan fogjuk pótolni. Amennyiben megváltoztatjuk és újat adunk az elveszett helyett, akár könyvről, akár olvasóról van szó, a statisztikák kigyűjtése nem lesz következetes.

Sajnos a statisztikák a TextLib-ben teljesen hiányoznak, ezért elképzelhetetlen, hogy a párhuzamos kölcsönzést megszüntessük. Lehet, hogy sok könyvtárat ez tart vissza attól, hogy alkalmazza ezt az integrált rendszert. Nem könnyű döntés! Mi már igen sokmindent megéltünk Orosházán, amióta használjuk a TextLib-et, de kollégáim nevében is állíthatom, hogy nem bántuk meg, azt amikor 1995-ben belekezdtünk. Ma elképzelhetetlennek tartjuk, hogy számítógép nélkül hogyan lehet dolgozni, akkor azt nem tudtuk elképzelni, hogy ez egyszer ilyen természetes lesz. Tartottunk attól, hogy gépiessé és személytelenné válunk. Erről szó sincs, sokkal több időnk marad, hogy az emberekkel foglalkozzunk. Azóta már tudjuk, hogy a program használatához szükség van a mi szakmai tudásunkra, tapasztalatunkra, viszont sok időigényes feladatot elvégez helyettünk, és nem utolsó szempont, hogy a számítógép billentyűit mi magunk mozgatjuk.


Végezetül engedjék meg, hogy pár szót ejtsek könyvtárunk szellemiségéről, hogyan próbáljuk megteremteni az olvasó - könyvtáros - számítógép közötti harmóniát!


A közművelődési könyvtár mint az ismeretekhez vezető helyi átjáró, az élethosszig tartó tanulás, az egyén és a csoport kulturális fejlődésének alapfeltétele. A szabadság, a társadalom és az egyén fejlődése alapvető emberi értékek. Úgy érhetőek el, ha az állampolgárok tájékozottak és képesek demokratikus jogaik gyakorlására, az aktív társadalmi szerepvállalásra. A konstruktív részvétel és a demokrácia fejlődése a megfelelő közoktatásban, valamint az ismeretekhez, gondolatokhoz való szabad hozzáférésen alapszik. A könyvtárnak annak a helynek kell lennie, ahol a földrajzi, társadalmi, gazdasági hátrányok eltűnnek, mindenki hozzáférhet a neki szükséges információhoz! Úgy gondolom, a könyvtárak információs és kulturális feladati együtt jelentkeznek és egymástól el nem választhatók. Információn nem pusztán tudományos, hanem nyilvános, közhasznú információt is kell értenünk. Olyan kulcsinformáció ez, amely speciális szervezetek ajtaját nyitja meg egyének, csoportok számára, akiknek a szociális, kulturális fejlődéséhez szükség van erre. Látható tehát, hogy a változások miatt a könyvtáros nem maradhat meg sem tudós könyvmolynak, sem kiszolgálónak. A könyvtári munka alapvetően az esztétikum és a humánum emocionális értékrendjére épül. S bár a matematika hidegen racionális rendjétől ez távol esik, a könyvtárosnak nyitottnak kell lennie a szakmai, emberi szemléletmód-váltásra. El kell fogadni az új technikai megoldást a számítógépet és legalább felhasználói szinten megtanulni a használatát. Így kaphatja meg a gyors, pontos friss információt az a könyvtárhasználó, aki erre vágyik. Az olvasó szintén nem távozhat elégedetlenül a könyvtárunkból, akinek empátiánkra, szociális érzékenységünkre van szüksége. Napjainkban a könyvtár másik fontos funkciójaként a szociális szerepet jelölik meg. Itt ugyanis - optimális esetben - eltüntethetők a társadalmi különbségek, az információs hátrányok, ellensúlyozni lehet a szellemi eldurvulást és elbizonytalanodást. Nem szabad hagyni, hogy korunk betegsége a Túl Sok Információ személytelenné alakítson bennünket. Óvnunk kell a tudás kifinomult gyűjteményét az óriási információmennyiség fogyasztása és termelése közepette, nehogy elveszítsük a csoda érzését, az előttünk élők életbölcsességét. S bár tény, hogy az információs szupersztráda lényege az, hogy a hálózatba kötött számítógépeken a legváltozatosabb információfajták cserélődjenek, nem feledkezhetünk meg a társadalmi-lélektani lényegéről: anélkül juthatunk a bennünket érdeklő információhoz, vagy akár anélkül rendelhetünk egy pizzát, hogy közben egyetlen szót is váltanánk valakivel! Mindazon előny, amelyet a szupersztráda jelent a kutatásban, a tudományos ismeretek cseréjében, nem válhat hátránnyá, ha a közvetlen emberi kommunikáció, a fantázia, a művészi élvezetek és a közgyűjteményi intézményekben való jelenlét fontosságát tekintjük. Úgy gondolom, hogy a könyvtár az értékek őrzője és védelmezője, s mint ilyen, nem járulhat hozzá az emberi dialógus végéhez, az elidegenedés felerősödéséhez. A ma könyvtárosának épp ezért magasan képzett információs szakembernek, tájékozott, nyitott, kreatív és emocionálisan érzékeny embernek kell lennie.

Vissza a kezdőlapra