TextLib
Könyvek feldolgozása és honosítása

1996

Készült
a Könyvtári Egyesülés megbízásából
Írta és szerkesztette: Bánhegyi Gyuláné, Gerő J. Péter, N. Nagy Anna
Közreműködött: Böszörményi Zoltán, Kovács Zsolt, Schellinger Zsuzsanna, Szabó Józsefné, Szilágyi Judit

A nyomtatott változatra vonatkozó információk:
ISBN 963-04-7108-6
Kiadja a Könyvtári Egyesülés, 1996.
Felelős kiadó: Dr. Ambrus Zoltán igazgató
Készült a Colorprint Bt. kivitelezésében

HTML változat:

Takáts Béla
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár

T A R T A L O M J E G Y Z é K