Tartalomjegyzék
Bevezetés.

A TextLib az első teljesen hazai fejlesztésű, a kis és nagy könyvtárak szükségleteit egyaránt kielégítő integrált programrendszer, amely a dokumentumok előszerzeményezésétől a gyarapításon, feldolgozáson és kölcsönzésen át az állományapasztásig minden könyvtári munkafolyamatot felölel. A programrendszer kialakítását és fejlesztését a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kezdeményezésére a Könyvtári Egyesülés és az InfoKer Számítástechnikai és Alkalmazási Kisszövetkezet végzi.

A rendszer jelenleg is fejlesztés alatt áll. Eddig a könyvek katalogizálásához és a könyvtárak állományában lévő könyvek honosításához szükséges munkafolyamatokat, valamint az olvasószolgálattal kapcsolatos tevékenységeket támogató programrészek készültek el.

A kézikönyv a Könyvtári Egyesülés megbízásából készült. A most megjelenő rész - a felkérés szerint - a könyvek feldolgozáshoz szükséges ismereteket tartalmazza. Célja a napi gyakorlati munkavégzés támogatása. Mivel a TextLib első alkalmazója a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár volt, ezért a fejlesztők által kialakított szabályokat a FSZEK Központi Könyvtárában immár két éve felgyülemlett tapasztalatokkal egészítettük ki.

Az I. részben a könyvek feldolgozásához és az adataik kezeléséhez szükséges programhasználati ismereteket foglaltuk össze.

A II. rész öt fejezet bemutatja az adatmódosításhoz szükséges visszakeresési lehetőségeket, a formai és tartalmi feldolgozás folyamatát, a példányok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat és a segédállományok kialakításának szabályait.

A TextLib rendszerrel szállított adatlapok és keresőűrlapok a könyvtári szabványoknak teljes mértékben megfelelő adatfeltárást támogatják és így lehetővé teszik a központi szolgáltatások kialakítását, illetve átvételét. Amennyiben az alkalmazó könyvtár nem ragaszkodik a program által támogatott igényes feldolgozáshoz, belátása szerint csökkentheti a kezelt adatok körét.

Az adatelemek rögzítési szabályainak ismertetésénél hivatkozunk a vonatkozó szabványokra - az ötletért ezúton mondunk köszönetet a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár munkatársának, Takáts Bélának.

A kézikönyv megírásakor a TextLib 1.36 verzióját vettük alapul.

Budapest, 1996. április 15.

Folytatás

Tartalomjegyzék