Előző rész
Segédeszközök

Kereső elemek listájának (Expand) használata

A teljes címek listája (expandja)

A Kulcsok listájában mozoghatunk

A Minta adatmezőbe írt adat a szöveges adatmezőkben leírt módon szerkeszthető. Az adat szerkesztésével párhuzamosan a Kulcsok listában mindig a megfelelő keresőelem válik aktuálissá.

A Kulcsok listában minden keresőelemet egy szám előz meg. Ez a szám azt jelzi, hogy az adott keresőelem hány tételben fordul elő az adatbázisban. Ha a szám 9999-nél nagyobb, akkor ezt a SOK szó jelzi.

A Kulcsok lista aktuális eleme a noteszbe, az aktuális keresőelemnek megfelelő tétel a zsákba tehető. A Választ parancs hatására az aktuális keresőelem vagy a neki megfelelő tétel átíródik abba a szöveges vagy hivatkozó mezőbe, amelyből a listát kértük.

Történet

A TextLib program készítői az egyes szöveges adatmezőkhöz úgynevezett történet eszközt rendeltek. Minden adat, amelyet a programba belépés óta egy ilyen mezőbe rögzítettünk, automatikusan bekerül az adatnak megfelelő történetbe. A programban egy történet több adatmezőhöz is tartozhat, így például ugyanabba a történetbe kerülnek be a Főcím, az Alcím és egyéb címadatok, valamint a Cím mezőkbe rögzített adatok. Egy történet mindig az utoljára használt 10 adatot tartalmazza.

A történet

választhatjuk ki a nekünk megfelelőt. A kiválasztott adat beíródik az adatmezőbe és a történet listája becsukódik.

A történetben az aktuális elemet

segítségével változtathatjuk meg.

Notesz

A szöveges adatmezők kitöltésénél gyakran fordul elő, hogy olyan adatot kell beírnunk, amely már szerepel az adatbázisban. Ha meg akarjuk takarítani ezen adatok újbóli begépelését, akkor használhatjuk a noteszt. Ennek használata nagyon hasonlít a történet használatához azzal a különbséggel, hogy a noteszbe nem automatikusan kerülnek be az adatok, hanem nekünk kell gondoskodni erről. Ebből az is következhetne, hogy az olyan adatmezőkben, amelyhez történet tartozik, nincs értelme a notesz használatának. Nincs így. Sokszor használjuk az ilyen mezőkben is a noteszt, mert a történet válogatás nélkül jegyzi meg az adatokat és a bőség zavarával küzdve nehéz újrafelhasználni a benne tárolt adatokat. A noteszben mindig az az adat van legfelül, amelyet utoljára használtunk - beírtunk a noteszbe vagy kiolvastuk belőle. A notesz egyszerre 10 bejegyzést tartalmazhat.

A notesz további előnyei a történettel szemben, hogy benne nem csak a teljes adat, hanem annak egy része is megjegyezhető, valamint szerkeszthető.

Nézzük miként is lehet a noteszt használni!

Noteszbe másolás

A noteszbe a szöveges adatmező egész tartalmát, annak kijelölt részét vagy a keresőelemek listájának aktuális elemét lehet beírni. A beíráshoz a lokális menüt használhatjuk vagy a SHIFT/lefelé nyíl gyorsbillentyűt.

Noteszből másolás

A notesz a szöveges adatmezőkből

hívható elő. Természetesen, ha a noteszünk még üres, akkor az előhívására nincs mód, így a lokális menüben sem aktív.

Az előhívott noteszben minden bejegyzés külön sort foglal el. A sorok közül választhatunk

Notesz kezelése

A noteszbe megjegyzett bejegyzések átszerkeszthetők és törölhetők is. Erre a TextLib program főmenüjében található Eszközök/Notesz kezelés menüpontból nyílik lehetőség.

A notesz szerkesztésére szolgáló ablak

A notesz tartalma címkéjű listában szerepelnek a notesz bejegyzések. Az aktuális bejegyzés a Töröl nyomógombbal semmisíthető meg. új bejegyzést a Szerkesztés szöveges adatmezőben készíthetünk. A Szerkesztés mező tartalma új bejegyzésként a Beszúr nyomógombbal vihető át a noteszbe. A notesz aktuális bejegyzése a Minta nyomógomb segítségével vagy a baloldali egérgomb kétszeres rákattintásával kerül át a Szerkesztés mezőbe. Egy bejegyzés aktuálissá tehető

A notesz szerkesztését a Kilépés paranccsal fejezhetjük be.

Zsák

A zsák egy olyan speciális találati halmaz, amely nem valamely keresés eredményeként jön létre, hanem a hivatkozó mezők tartalma, a keresőelemek listájában szereplő keresőelemeknek megfelelő tételek, találati halmazokban szereplő tételek tehetők bele. A zsák sohasem szüntethető meg, amennyiben nincs szükségünk a tartalmára, akkor a benne szereplő tételek kihúzhatók belőle és a zsák üres lesz.

Zsákba másolás

A hivatkozó mezőkből a hivatkozott tételeket, a keresőelemek listájából az aktuális keresőelemhez tartozó tételt, illetve a találati halmazok táblázatos megjelenítésében az aktuális tételt a zsákba a SHIFT/felfelé nyíl gyorsbillentyű vagy a lokális menünek zsákkezelés menüpontjával másolhatjuk át. A találati halmazok ablakos megjelenítése esetén a tételeket a zsákba az aktuális ablak lokális menüje zsákba másolás menüpontjával tehetjük be.

Zsákból másolás

A zsákból egy tételt a hivatkozó mezőbe, illetve adatbevitelnél mintaként úgy használhatunk fel, hogy kinyitjuk a zsákot. A zsák megnyitásához a SHIFT/INS gyorsbillentyűt vagy a lokális menüt használhatjuk. A zsákból az aktuális elemet a Választ paranccsal másolhatjuk ki. Amennyiben a zsákból olyan tételt választottunk, amely nem hivatkozható az adott mezőből a program erre figyelmeztet.

Nem megfelelő típusú tétel kiválasztásánál megjelenő üzenet

Ha a zsák még üres, akkor a művelet nem aktivizálható.

Karakter tábla

A karakter tábla segítségével rögzíthetők az adatmezőkbe az olyan karakterek, amelyek nem fértek el a billentyűzeten vagy mi nem találjuk meg. A karakter tábla a TextLib főmenüjéből az Egyéb/Eszközök menüponttal vagy a CTRL/F10 gyorsbillentyűvel hívható elő.

A karakter tábla

A Karakter tábla ablakban két táblázat látható: az úgynevezett Normál és a Speciális. A Normál tábla a leggyakrabban szükséges karaktereket, a Speciális tábla a ritkábban előfordulókat tartalmazza. A táblák között az ablakelemek közötti mozgásnak megfelelő módon közlekedhetünk. A táblán belüli aktuális karaktert a Választ nyomógomb segítségével írhatjuk be az adatmezőbe. A kiválasztott karaktert az adatmezőbe beírhatjuk a Választ nyomógomb nélkül is. Ehhez a kiválasztott karakterre duplán kell rákattintani. A Normál tábla alatt látható az a gyorsbillentyű, amely segítségével - ha emlékszünk rá - a karakter tábla segítsége nélkül is rögzíthetjük a karaktert az adatmezőben. Ugyanezt a célt szolgálja a Speciális tábla alatti információ, ahol azt a kódkombinációt láthatjuk, amelyet az ALT billentyű lenyomva tartása mellett a numerikus billentyűzeten beírva az adatmezőbe közvetlenül is beírhatjuk a szükséges karaktert. A Kód mező az aktuális karakternek a TextLib-ben alkalmazott kódját mutatja. Erre akkor van szükségünk, ha a TextLib-ben tárolt adatokat exportáljuk és konvertálni szeretnénk a karakterkészletet.

A táblákon belül

mozoghatunk. A Karakter tábla ablakot a Kilép paranccsal zárhatjuk be.

Speciális karakterek

A TextLib programban a program vezérléséhez használt jeleket a Speciális karakterek táblázat foglalja össze. A Speciális karakterek ablak a lokális menükből, illetve a CTRL/F11 gyorsbillentyű leütésével hívható elő.

Speciális karakterek ablak

A Karakterek lista tartalmazza a TextLib programban használható speciális jeleket. Az aktuális karaktert a Választ nyomógomb segítségével írhatjuk be az adatmezőbe. A kiválasztott karaktert az adatmezőbe bírhatjuk a Választ nyomógomb nélkül is. Ehhez a kiválasztott karakter sorára duplán kell rákattintani. A Billentyű ablakelem mutatja azt a gyorsbillentyűt, amely segítségével - ha emlékszünk rá - a Speciális karakterek ablak megnyitása nélkül is rögzíthetjük a karaktert az adatmezőben.

A listán belül

mozoghatunk. A Speciális karakterek ablakot a Kilép paranccsal zárhatjuk be.

Röviden áttekintjük az egyes speciális jelek szerepét és alkalmazási területét.

Példa a rendezés helyettesítési jelek használatára

Csúszka

A csúszkák akkor láthatók egy ablak jobb szélén, illetve alján ha az ablaknak nem látható a teljes tartalma. Ilyenkor két lehetőség közül választhatunk. Az egyik - és valószínűleg célszerűbb - megoldás, ha megnöveljük az ablak méretét. Sajnos erre nem mindig van lehetőség. Gondoljunk például egy keresőelemek listájára. Ehhez olyan képernyőre lenne szükségünk, amelyen az akár több tízezer keresőelemet tartalmazó listát egyidejűleg meg tudnánk jeleníteni. Ezért az ilyen esetekben az ablakunkat kell mozgatni a tartalma "felett".

Pontosan ez a művelet adta az ablakoknak az "ablak" nevet, hiszen a nagy mennyiségű információt mintegy kisebb ablakon át láthatjuk. A különbség csak az a valóságos ablakhoz képest, hogy a valóságban az ablakok a rögzítettek és az előttük elfutó kép mozog. Az ablakos (Windows-os) felület esetében a kép a rögzített és az ablak mozog előtte. Az ablak mozgatását rendkívül megkönnyíti a csúszka. Ha a jobboldali egérgombbal rákattintunk, akkor megjelenik lokális menüje.

A csúszka és lokális menüje

A csúszka végén elhelyezkedő nyilakra kattintva az ablak tartalma a nyíl irányának megfelelően egy karakternyit elmozdul. Ha a csúszkán lévő pont elé vagy mögé kattintunk, akkor az ablak tartalma előre vagy hátra egy ablaknyit mozdul el. A csúszkán lévő pontot "megfoghatjuk" és arrébb helyezhetjük. Ilyenkor az ablak tartalma a pont elmozdítása mértékével arányosan mozdul el.

A lokális menü menüpontjai önmagukért beszélnek.

Számológép

A számológép ablaka a TextLib főmenüjében az Egyéb/Eszközök menüpontból hívható elő és egy egyszerű zsebszámológép funkcióit hívatott biztosítani. Az előnye, hogy a kiszámított eredményt a lokális menüje segítségével betehetjük a noteszbe és így használhatjuk az adatrögzítés során.

A számológép

A tizedespont helyzetét a csúszka segítségével állíthatjuk be.

Naptárkezelés

A naptár ablaka a TextLib főmenüjének Egyéb/Eszközök menüpontjából vagy a menüsorban az órára kattintva hívható elő. Ez egy beépített öröknaptár, amelyben nem csak azt állapíthatjuk meg, hogy valamely dátum milyen napra esik, de lehetőségünk van a "naptári számrendszerben" műveletet végezni, azaz meghatározhatjuk, hogy valamely dátumhoz képest bizonyos számú nap elteltével mi lesz vagy mi volt a dátum.

A naptár ablaka

Az Után mezőbe beírhatjuk a szükséges dátumot vagy a csúszka segítségével változtathatjuk meg a naptár által jelzett hónapot, a << és >> jelekre kattintva csökkenthetjük, illetve növelhetjük az évet és a megfelelő napra kattintva állíthatjuk be a pontos dátumot. Ha a nap Múlva mezőbe számot írunk, akkor a lesz mező értéke a megadott számmal növekszik. Amennyiben a megadott szám elé "mínusz" jelet teszünk, a lesz értéke csökken. A ma címkéjű elemre kattintva a naptár az aktuális dátumot mutatja.

A lokális menü lehetővé teszi a naptár beállítását az aktuális dátumra, egy olyan értékre, amelyet a noteszben tárolunk és a naptár által mutatott, illetve számított érték beírható a noteszbe.

A naptár lokális menüje

Folytatás

Tartalomjegyzék