Előző rész

3. fejezet
Tartalmi feldolgozás

A TextLib-ben a könyvek tartalmi feldolgozására több lehetőség kínálkozik. Egy könyv tételt több osztályozó és tárgyszórendszer alapján is feltárhatunk. Kézikönyvünkben az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) és egy, a felhasználó által kialakítható tárgyszórendszer - tezaurusz - használatát ismertetjük. Mind az ETO, mind a tezaurusz elemeit segédállományokban kezeli a rendszer. A tartalmi feldolgozó munka során a könyv tétel megfelelő hivatkozó mezőiből e segédállományokban tárolt tételekre hivatkozunk. A segédállományokra vonatkozó adatrögzítési szabályokat a 4. fejezet ismerteti.

A fenti tartalmi feldolgozó eszközök körét bővííti, hogy a könyv tételekhez az Ismertetés/Kivonat mezőben tetszőleges szöveget is megadhatunk. Ennek releváns szavai alapján a könyv tétel visszakereshető.

A többkötetes könyvek tartalmi feltárásakor a Könyv közös adatok adatlapján az összes kötetre vonatkozó közös tartalmi információt - ETO jelzetek, deszkriptorok, kivonat - meg kell adni. Az egyes kötetek adatlapjain pedig ezen információkat meg kell ismételni és kiegészíteni az adott kötetre vonatkozó tartalmi információkkal.

Pl.: Közös adatok adatlapján Kötet adatlapján
ETO 93/99 940.193/99
Tárgyszó történelem középkortörténelem

Mindkét adatlapon megtalálhatók a tartalmi feltárást biztosító mezők.

Részlet a Könyv kötet adatlapról

Mezőleírás

3.1. ETO:

Az ETO almezős szerkezet adatlapja

3.1.1. Jelzet>

Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

3.1.2.. Főtáblázati elem:

741/744 Rajzművészet
741 Rajz általában
742 Távlat. Perspektíva

Főtáblázati elemnek kell tekinteni a főtáblázati számhoz kapcsolódó korlátozottan közös alosztásokat és az általánosan közös alosztások közül azokat, amelyek önálló visszakeresési szempontként nem használatosak, valamint a nem ETO jelzettel kifejezett egyedi közös alosztást a név szerinti alosztások kivételével. Az alosztások a hozzájuk tartozó főtáblázati számmal együtt képeznek önálló főtáblázati elemet.

7.036 Modern művészeti irányzatok
894.511-2 Magyar drámák
620.9.004.18 Energiatakarékosság
741-053.2 Gyermekrajz
523.45-87*3 A Jupiter 3. holdja
625.711(4)*E4 Az E4 autóúút építése

Ha a jelzet kiterjesztett főtáblázati számot tartalmaz és ez a hivatalos ETO táblázatokban nem szerepel, akkor a kiterjesztésben érintett összes azonos szintű főtáblázati számra hivatkozni kell.

Ha a jelzetben több főtáblázati szám is szerepel - viszonyítás - midegyikükre kell hivatkozni.

Amennyiben a jelzet olyan viszonyított főtáblázati számokat tartalmaz, amelyek együtt önálló fogalmat fejeznek ki, akkor az ilyen viszonyítást önálló főtáblázati számnak kell tekinteni.

Lásd még: 4.7. ETO

3.1.3. Földrajzi alosztás:

(494=40) Svájc francia része
(7/8) Amerika

Abban az esetben, ha a földrajzi helymeghatározás során az alosztáson belül összekötött jelzetelemek szerepelnek, külön-külön földrajzi alosztásokra kell hivatkozni.

Ha a földrajzi alosztást névalosztás és/vagy korlátozottan közös alosztás egészíti ki, akkor a teljes földrajzi alosztást - a névalosztással, illetve korlátozottan közös alosztással együtt - önálló földrajzi alosztásnak kell tekinteni.

(439Pécs) Pécs
(439Pécs-194.2) Pécs környéke

Lásd még: 4.7. ETO

3.1.4. Formai alosztás:

(0:894.511-31) magyar regény formájában
(02.053.2) gyermekkönyv

Lásd még: 4.7. ETO

3.1.5. Etnikai alosztás:

(=1.210.7) szigetlakók
(=20) angolok

Lásd még: 4.7. ETO

3.1.6. Nyelvi alosztás:

Lásd még: 4.7. ETO

3.1.7. Kronológiai alosztás:

Lásd még: 4.7. ETO

3.1.8. Tárgyidő:

"68(37)189" "-0190"
A római időszámítás 189. évében. ie. 190-ben.

Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

3.1.9. Név alosztás:

Jelzet mezőben: Hivatkozás a műre:
681.3.06Windows 3.1
Windows 3.1

Lásd még: 4.1. Alkotó, 4.2. Testület, 4.3. Rendezvény, 4.4. Földrajz, 4.6. Mű

3.1.10. Név alosztás (szöveg):

Jelzet mezőben: Név alosztás (szöveg) mezőben:
39(=945.11)(498.3)csángók
csángók

Lásd még: 3.1.9. Név alosztás, 4.1. Alkotó, 4.2. Testület, 4.3. Rendezvény 4.4. Földrajz, 4.6. Mű

3.1.11. ETO Megjegyzés:

3.1.12. Rendszer megjegyzés:

3.2. Deszkriptora:

Lásd még: 4.1. Alkotó, 4.2. Testület, 4.3. Rendezvény, 4.4. Földrajz, 4.6. Mű, 4.8. Tezaurusz

3.3. Tárgyidő:

Lásd még: 3.1.8. Tárgyidő

3.4. Ismertetés/kivonat:

Következő rész

Tartalomjegyzék