Előző rész

4. fejezet

Segédállományok


A TextLib azokat az adatokat, amelyek a könyvtári dokumentumok formai és tartalmi feldolgozása során többször felhasználhatók, elkülönülő adatállományokban - authority állományokban - kezeli. A besorolási adatok - személyek, testületek, rendezvények és földrajzi helyek nevei, valamint a sorozatok és a művek adatai - típusonként kerültek egy-egy állományba.

Külön állományt képeznek a szerzeményezés szempontjából jelentős, de nem egységesített besorolási adatként kezelt cégek adatai és a könyvtári állomány kezelése, valamint az olvasószolgálati modul működéséhez szükséges raktár, állomány, dokumentum-osztály tételek. Ezek adatrögzítési szabályaira csak érintőlegesen, a példányadatok kapcsán az 5. fejezetben térünk ki.

A segédállományokban tárolt egységesített besorolási adatok kezelése az érvényes magyar könyvtári szabványok alkalmazásával történhet. A szabványok, valamint a TextLib rendszer sajátosságainak figyelembevételével készült az adatkezelési szabályzat.

A dokumentumok - esetünkben könyvek - tartalmi feldolgozása szempontjából elsőrendűen fontos ETO és tezaurusz állományok adatrögzítési szabályait részletesen ismertetjük.

A rendszer a tartalmi feldolgozás eszközéül további osztályozó rendszerek és tezauruszok használatát támogatja. Ezek részben a speciális dokumentumok - kották, szabadalmak stb. - tartalmi feldolgozását, részben a könyvtár sajátos feladatait szolgáló tartalmi feltáró eszközök lehetnek.

4.1. Alkotó:

Az Alkotó adatállományba rögzítjük a formai és tartalmi feltárásban használt személyek adatait tartalmazó tételeket az Alkotó adatlapon. Mind az egységesített névalakot, mind pedig a személyek névváltozatait külön-külön tételben tároljuk. A személy egységesített nevét az MSZ 3440/2-79 "A bibliográfiai besorolás adatai. Személyek nevei" című szabvány alapján kell megállapítani. Az egységesített nevet, a névhez tartozó egyéb névelemet, kiegészítő adatokat egy tételben kell rögzíteni. A névváltozatok tételeiben a névkiegészítő adatokat általában nem rögzítjük. Kivételt képeznek a megkülönböztetésre szolgáló adatok. Nem készül alkotó tétel

Az alkotó tétel adatlapja

4.1.1. Neve>

4.1.2. Névkiegészítő:

4.1.3. évek:

Az egységesített név:
A rögzített adat:
Bálint (15. sz. ; festő) 15. sz.
Arany János (1817-1882) 1817-1882

4.1.4. Méltóság:

4.1.5. Foglalkozás:

4.1.6. Működési terület:

4.1.7. Sorszám:

4.1.8. Egyéb névelem:

4.1.9. Kanonizált:

4.1.10. Egységesített név:

4.1.11. Névváltozatok:

4.1.12. Rendszer megj[egyzés]:

4.2. Testület:

A Testület adatállományba rögzítjük a formai és tartalmi feltárásban használt állandó testületek adatait tartalmazó tételeket a Testület adatlapon.

Az ideiglenes testületek - konferenciák, rendezvények - adatait a rendezvény tétel tartalmazza.

Mind az egységesített névalakot, mind pedig a névváltozatokat külön tételben tároljuk. A testület egységesített nevét az MSZ 3440/3-83 "A bibliográfiai besorolás adatai. Testületek nevei" című szabvány alapján kell megállapítani. Az egységesített nevet, a névhez tartozó egyéb névelemet, kiegészítő adatokat egy tételben kell rögzíteni. A névváltozatok tételeiben a névkiegészítő adatokat általában nem rögzítjük. Az alá-fölérendeltségi viszonyban álló testületek adatait külön tételben rögzítjük. Névváltozatként lehet leírni az egységesített névként nem minősített közkeletű nevet, rövidített nevet, ezeknek különböző nyelvű változatait. A különböző - kis és nagybetűs - írásmóddal írt névformák nem tekintendők önálló névváltozatnak, az adatállományba csak az egyik változatot rögzítjük. A megváltozott nevű testületek névformáit önálló tételként kezeljük.

A testület tétel adatlapja

4.2.1. Neve>

Az egységesített név:
A rögzített adat:
Magyar Testnevelési Egyetem (Budapest) Magyar Testnevelési Egyetem
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) Irodalomtudományi Intézet Irodalomtudományi Intézet
Magyar Vöröskereszt (Budapest) (egyesület) Magyar Vöröskereszt

MSZ 3440/3-83: 4.1., 4.2., 4.4.
Az önállónak nem minősülő alárendelt testület nevét a fölérendelt testület nevével együtt kell rögzíteni. A főtestület nevét az alárendelt testület neve elé, ". " -zel (pont szóközzel) lezárva a megjelenítési nyitó és záró jelek közé kell rögzíteni.

Ha a testületi név egy államhatalmi vagy államigazgatási szerv neve, a működési terület földrajz tételére hivatkozni kell a Működési terület mezőben. Az államhatalmi vagy államigazgatási szerv nevét a működési terület megnevezésével együtt kell rögzíteni. A működési terület nevét az államigazgatási vagy államhatalmi szerv neve elé, ". "-zel (pont szóközzel) lezárva, a megjelenítési nyitó és záró jelek közé kell rögzíteni.

Ez a fajta rögzítési mód - a hivatkozott adat megismétlése - ideiglenes. Addig van rá szükség amíg a TextLib rendszer újabb verziója nem oldja meg, hogy több adatból (pl. fölérendelt testület neve és alárendelt testület neve) készítsen keresőadatot.

Adatrögzítést támogató technika: keresőelemek listájából adatátemelés.

Lásd még: 4.1.10. Fölérendeltje, 4.2.2. Műk[ödési] ter[ület]

4.2.2. Műk[ödési] ter[ület]:

Az egységesített név:
A hivatkozott tétel:
Békés (megye). Bíróság Békés (megye)

Lásd még: 4.4. Földrajz

4.2.3. Székhelye:

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Budapest
Labour Party (Nagy-Britannia) Nagy-Britannia


Lásd még: 4.4. Földrajz

4.2.4. Típus:

Az egységesített név:
A rögzített adat:
Magyar Vöröskereszt (egyesület) egyesület

4.2.5. Sorszám:

Az egységesített név:
A rögzített adat:
Budapesti ügyvédi Munkaközösség (2.) 2.

4.2.6. Fennállás:

Az egységesített név:
A rögzített adat:
Magyar Radikális Párt (1945-1948) 1945-1948
Magyar Radikális Párt (1956) 1956
Magyar Radikális Párt (1989-) 1989-

4.2.7. Egységesített név:

4.2.8. Névváltozatok:

4.2.9. Elődje:

MSZ 3440-2-83: 5.

A rögzítendő tétel:
Elődje:
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (Budapest)

Ismétlődő adatként akkor hivatkozhatunk több előd testület egységesített nevére, ha a testület több korábban önálló testület egyesülése útján jött létre.

4.2.10. Utódja:

MSZ 3440-2-83: 5.

A rögzítendő tétel:
Utódja:
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (Budapest) Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Ismétlődő adatként akkor hivatkozhatunk több utód testület egységesített nevét tartalmazó tételre, ha a testület több önálló testületre bomlott.

4.2.11. Tisztségviselő:

MSZ 3440/3-83: 6.4.5.

Az egységesített név:
A hivatkozott tétel:
Magyarország. Elnök (Göncz árpád)
Göncz árpád

Lásd még: 4.1. Alkotó

4.2.12. Tagjai:

Lásd: 2.45.Közreműködők

4.2.13. Országa:

MSZ ISO 3166-92

Lásd még: 4.4 Földrajz

4.2.14. Fölérendeltje:

Többszörös alá-fölérendeltségi viszonyban álló testületek neveinek rögzítése során, az azonosítási hierarchiában közvetlen főtestület nevét tartalmazó tételre hivatkozunk.

A testület neve:
A hivatkozott tétel:
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar. Filozófia Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar. Bölcsészettudományi Kar

Lásd még: 4.2.1. Neve

4.2.15. Rendszer megjegyzés:

4.3. Rendezvény:

Az ideiglenes testületek - konferenciák, rendezvények - adatait a Rendezvény adatállományba rögzíthetjük a Rendezvény adatlapon. Használatának általános szabályai megegyeznek a testület tételek használatára vonatkozó szabályokkal.

Rendezvény adatlap

Lásd még: 4.2. Testület

4.3.1. Neve>

Lásd még: 4.2.1. Neve

4.3.2. Helyszíne:

Lásd még: 4.2.3. Székhelye

4.3.3. Típus:

Lásd még: 4.2.4. Típus

4.3.4. Egységesített neve:

4.3.5. Névváltozatok:

A rendezvény névváltozataira kell hivatkozni, ha a tétel a rendezvény egységesített nevére készül és a rendszerben e rendezvény más névalakjait is nyilvántartjuk.

4.3.6. Időszak:

4.3.7. Sorszám:

Lásd még: 4.3.1. Neve

4.3.8. Rendező:

Lásd még: 4.1. Alkotó, 4.2. Testület

4.3.9. Tagjai:

Lásd: 2.45. Közreműködők

4.3.10. Fölérendeltje:

Az egységesített besorolási adat:
A hivatkozott adat:
Kertészeti Gépesítési Kongresszus (5.) (1976) (Budapest). "Zöldségtermesztés gépesítése" szekció Kertészeti Gépesítési Kongresszus (5.) (1976) (Budapest)

4.3.11. Rendszer megjegyzés:

4.4. Földrajz

A Földrajz adatállományba rögzítjük a rendszer által kezelt földrajzi helyek névadatait tartalmazó tételeket a Földrajz adatlapon. Külön tétel készül mind az egységesített névalakokról, mind azok névváltozatairól. A földrajzi hely egységesített nevét az MSZ 3440/5-79 "A bibliográfiai besorolás adatai. Földrajzi nevek" című szabvány alapján kell megállapítani. A kiegészítő adatokat az egységesített nevet tartalmazó tételben kell, a névváltozatokat tartalmazó tételekben - az azonosíthatóság érdekében szükség szerint - lehet rögzíteni. Névváltozatként a földrajzi hely megnevezésének más nyelvű változatai, rövidítései és közszájon forgó változatai, valamint az összetett földrajzi nevek hátravetett alakjai adhatók meg.

A földrajz tétel adatlapja

4.4.1. Megnevezés>

Az egységesített földrajzi név:
Névváltozatok
Vysoké Tatry Magas-Tátra
Tátra, Magas
Tatry, Vysoké

Ha a földrajzi név egy nagyobb földrajzi vagy közigazgatási egység része, a nagyobb egység nevét tartalmazó földrajz tételre kell a Befoglaló mezőben hivatkozni, ha az azonosíthatóság ezt szükségessé teszi. A földrajzi nevet a nagyobb földrajzi vagy közigazgatási egység nevével együtt kell rögzíteni. A nagyobb földrajzi egység nevét a földrajzi név után a megjelenítési nyitó és záró jelek közé kell rögzíteni. Ezeken belül a nagyobb egység nevét "(...)" kerek zárójelben egy megelőző szóközzel együtt kell megadni.

Adatrögzítést támogató technika: keresőelemek listájából adatátemelés.

Lásd még: 4.4.5. Befoglaló

4.4.2. Típus:

A földrajzi név:
A rögzített adat:
Csongrád (város) város
Csongrád (megye) megye
Paraguay (ország) ország
Paraguay (folyó) folyó
Franciaország (királyság) királyság
Franciaország (I. császárság) I. császárság
Franciaország (II. császárság) II. császárság

4.4.3. Egységesített név:

4.4.4. Névváltozatai:

4.4.5. Befoglaló:

MSZ 3440/5-79: 2.2.3., 2.3.3., 3.3., 4.3.-4.4., 5.4.

A földrajzi név és a kiegészítő adat:
A hivatkozott tétel:
Rio Verde (Mexikó) Mexikó
Esők Tengere (Hold) Hold
Mare Imbrium (Hold) Hold

4.4.6. Részei:

4.4.7. Elődje:

MSZ 3440/5-79: 2.4.

A rögzítendő tétel:
Előbb:
Leningrád Szentpétervár
Budapest Buda
óbuda
Pest

4.4.8. Utódja:

MSZ 3440/5-79: 2.4.

A rögzítendő tétel:
Hivatkozott tétel:
Leningrád Szentpétervár
Buda Budapest
óbuda Budapest
Pest Budapest

4.4.9. érvényes:

A rögzítendő tétel:
Osztrák-magyar Monarchia 1867-1918
Sopron (vármegye) 1945 előtt

4.4.10. Rendszer megjegyzés:

Folytatás

Tartalomjegyzék