Előző rész

4.5. Sorozat

A Sorozat adatállományba rögzítjük a rendszer által kezelt sorozatok adatait tartalmazó tételeket a Sorozat adatlapon. Ha a sorozat alsorozatot tartalmaz, külön tétel készül az alsorozatról és külön a fősorozatról.

A sorozat tétel adatlapja

4.5.1. Főcím:

Lásd még: 4.5.3. Párh[uzamos] címadatok

4.5.2. Alcím, egyéb címadat:

Lásd még: 4.5.1. Főcím, 4.5.3. Párh[uzamos] címadatok

4.5.3. Párh[uzamos] címadatok:

Lásd még: 2.8. Párh[uzamos] címadatok, 4.5.1. Főcím, 4.5.2. Alcím, egyéb címadat, 4.5.4. Szerzőségi közlés

4.5.4. Szerz[őségi] közlés:

Lásd még: 2.7. Szerz[őségi] közlés

4.5.5. Közreműködő:

Lásd még: 2.45.Közreműködők

4.5.6. ISSN:

MSZ 3424/1-78: 4.5.5., 4.5.7.

4.5.7. ISBN:

4.5.8. Alsorozati jelzés:

4.5.9. Legközelebbi megjelenés:

4.5.10. Fősorozata:

4.5.11. Alsorozata:

4.5.12. Kreált cím:

4.5.13. Megjegyzés:

MSZ 3424/1: 4.6.2.5.

Lásd még: 2.26. Megjegyzés

4.6. Mű

A TextLib adatkezelésében sajátos szerepet tölt be a tétel. Műként kezelhető a rendszerben minden önálló szellemi termék, műalkotás - szak- és szépirodalmi alkotás, kép, film, zenemű, program stb. -, amely valamely információhordozón rögzített tetszőleges dokumentumtípusba tartozó kiadványként/kiadványban jelent meg. A logikai adategyüttese segítségével a könyvtár összefoghatja azokat a különböző dokumentumokat, amelyeket a használatban azonosnak kíván tekinteni (Például többféle hordozón, más kiadásban, eltérő közreműködőkkel stb. megjelent alkotások esetében).

Az egyes művek adatai a Mű adatok adatlapon rögzíthetők.

Műként kell rögzíteni a tartalmi feldolgozás során a tárgyi melléktétel - róla szóló irodalom -, valamint az ETO jelzet névalosztásában szereplő valamely alkotásra vonatkozó adatok együttesét is.

Lásd: 3.1.9. Névalosztás, 3.2. Deszkriptor

A Mű adatlapja

4.6.1. Cím:

MSZ 3440/4-81

Az adat a dokumentumon:
A Cím mezőben:
Hamlet, dán királyfi Hamlet, prince of Denmark
Hamlet, dán királyfi Hamlet, dán királyfi
Hamlet Hamlet, dán királyfi
újszövetségi Szentírás a Vulgata szerint Biblia. újszövetség
Windows 3.1 Windows 3.1

Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

4.6.2. Szerző:

Lásd még: 2.44. Szerzők

4.6.3. Közreműködők:

Lásd még: 2.45. Közreműködők

4.6.4. Nyelv:

Lásd még: 2.36. Nyelv

4.6.5. Műfaj:

4.6.6. Keletkezési idő:

Lásd még: 3.3. Tárgyidő

4.6.7. Tárgyidő:

Lásd még: 3.3. Tárgyidő

4.6.8. ETO:

Lásd még: 3.1. ETO

4.6.9. Deszkriptora:

Lásd még: 3.2. Deszkriptora, 4.1. Alkotó, 4.2. Testület, 4.4. Földrajz, 4.8. Tezaurusz

4.6.10. Megjegyzés:

Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

4.6.11. Rendszer megjegyzés:

Adatrögzítést támogató technikák: történet, keresőelemek listájából adatátemelés.

4.7. Egyetemes Tizedes Osztályozás

Az ETO adatállományban az ETO jelzet egyes elemeit tároljuk. Az állomány gyakorlatilag megfelel egy ETO táblázatnak, amelyet a tartalmi feldolgozás során a szükségleteknek megfelelő terjedelemben és mélységben alakíthatunk ki.

Az ETO tétel adatlapja

A tételek szerkezete lehetővé teszi, hogy az ETO rendszer hierarchikus szerkezeti láncát beépítsük a TextLib-be. Az ETO kódokban alkalmazott lépcsőzetes tízes számrendszerű felépítést az alá/fölérendeltségi hivatkozások tükrözik. Külön-külön, önálló hierarchikus struktúrában épülnek a főtáblázati számok, valamint a formai, földrajzi, etnikai és nyelvi általánosan közös alosztások. Az egyes ETO tételek közötti, a hierarchián kívüli kapcsolatokat a "lásd még" mellérendelő típusú utalásokkal teremthetjük meg.

4.7.1. Kód>

Lásd még: 3.1. ETO, 4.7.2. Megnevezés

4.7.2. Megnevezés:

francia nyelv (nyelvészet) 804.0
francia nyelv (tantárgy) 372.880.40
magyar regény (irodalomtudomány) 894.511-31
magyar regény (irodalmi műfaji forma) (0:894.511-31)

Lásd még: 1.1.13. Osztályozás, 4.7.1. Kód

4.7.3. Megjegyzés:

4.7.4. Fölérendelt:

A Kód mezőben
A hivatkozott tétel
512 algebra 51 matematika
745 díszítőművészet 745/749 iparművészet
746 női kézimunka 745/749 iparművészet
747 lakásművészet 745/749 iparművészet
748 üvegművészet 745/749 iparművészet
749 művészi bútorzat 745/749 iparművészet
745/749 iparművészet 74 rajzművészet, iparművészet

Lásd még: 4.7.5. Alárendelt

4.7.5. Alárendelt:

A Kód mezőben:
A hivatkozott tétel(ek):
51 matematika 512 algebra
745/749 iparművészet 745 díszítőművészet
746 női kézimunka
747 lakásművészet
748 üvegművészet
749 művészi bútorzat
74 rajzművészet, iparművészet 745/749 iparművészet

Lásd még: 4.7.4. Fölérendelt

4.7.6. Lásd még:

A Kód mezőben:
A hivatkozott tétel(ek):
7.041 emberábrázolás a művészetekben 73.041 emberábrázolás a szobrászatban
75.041 emberábrázolás a festészetben
76.041 emberábrázolás a grafikai művészetekben

Az ETO táblázatokban felsorolt kölcsönös mellérendelő utalások értelemszerűen alkalmazhatók.

A Kód mezőben:
A hivatkozott tétel(ek):
930.25 Levéltártan (archivisztika). Levéltárak 003 írásrendszerek és írások. Jelek és szimbólumok. Kódok. Grafikus ábrázolások

4.7.7. Lásd:

A Kód mezőben:
A hivatkozott tétel:
347.152 A polgári jogok gyakorlása és elvesztése általában 342.71 állampolgárság. Megszerzése, elvesztése

4.7.8. Konkordancia:

4.7.9. Rendszer megjegyzés:

4.8. Tezaurusz

A Tezaurusz adatállományban az egyes tezauruszcikkeket tároljuk. Ezek kialakítása az MSZ 3418-87 "Magyar nyelvű információkereső tezauruszok szerkezete, részei és formái" című szabvány előírásai és a felhasználói igények figyelembe vételével történik.

Az adatállományba deszkriptor- és nemdeszkriptorcikkeket tükröző tételek rögzíthetők a Tezaurusz adatlapon. A személyek, testületek, földrajzi nevek, valamint művek deszkriptorként történő rögzítését a felesleges duplikált adattárolás elkerülése végett nem javasoljuk.

A tezaurusz tétel adatlapja

A deszkriptorcikket tartalmazó tételek a vezérdeszkriptort (kulcsszó) és szükség szerint a többi tezaurusztételre vonatkozó hivatkozást tartalmazzák. A TextLib rendszerben a tezauruszok két hierarchikus - alá/fölérendeltség, rész/egész - relációja, valamint egy - az igényeknek megfelelő - rokonsági reláció tükrözhető.

A nemdeszkriptorcikkek tételeinek csak a nemdeszkriptort (kulcsszó) és az őt helyettesítő deszkriptorra vonatkozó hivatkozást kell tartalmazniuk.

4.8.1. Kulcsszó:

MSZ 3418-87: 2.
Adatrögzítést támogató technika: keresőelemek listájából adatátemelés.

4.8.2. Deszkriptor:

A Kulcsszó mezőben:
A hivatkozott tétel:
dyslexia olvasászavar

Lásd még: 4.8.3. Nemdeszkriptor

4.8.3. Nemdeszkriptor:

A Kulcsszó mezőben:
A hivatkozott tételek:
olvasászavar dyslexia
diszlexia
alexia
legaszténia

Lásd még: 4.8.2. Deszkriptor

4.8.4. Fölérendelt:

A Kulcsszó mezőben:
A hivatkozott tétel:
érettségi vizsga vizsga

Lásd még: 4.8.5. Alárendelt

4.8.5. Alárendelt:

A Kulcsszó mezőben:
A hivatkozott tételek:
vizsga elővizsga
érettségi vizsga
javítóvizsga

Lásd még: 4.8.4. Fölérendelt

4.8.6. Mellérendelt:

A Kulcsszó mezőben:
A hivatkozott tételek:
értékelés ellenőrzés
osztályozás
teljesítménymérés

4.8.7. Befoglaló:

A Kulcsszó mezőben:
A hivatkozott tétel:
tanterem iskolaépület

Lásd még: 4.8.8. Része

4.8.8. Része:

A Kulcsszó mezőben:
A hivatkozott tételek:
iskolaépület tanterem
szertár
tornaterem

Lásd még: 4.8.7. Befoglaló

4.8.9. Konkordancia:

4.8.10. Megjegyzés:

A Kulcsszó mezőben:
A Megjegyzés mezőben:
direkt módszer A tananyagot gyakorlatilag felépítő oktatással foglalkozó könyvek esetében alkalmazzuk.

4.8.11. Rendszer megjegyzés:

Következő rész

Tartalomjegyzék