Előző rész

5. fejezet

Példányadatok

A könyvpéldányok adatainak rögzítése a TextLib rendszer jelenlegi verziójában két módon kezdeményezhető. Lehetséges az adott könyv kötet tétel Példány mezőjén keresztül, vagy közvetlenül a Bevitel menü Könyv/Példány menüpontjának kiválasztásával.

Mindkét esetben a Könyv példány adatlap kitöltését kell elvégeznünk.

A könyv példány adatlapja

A rendszerben minden példányról küülön tételt kell készíteni.

Mezőleírás

5. Könyv példány:

5.1. Azonosító>

A vonalkód beolvastatható a vonalkódolvasóval, vagy beírható a billentyűzeten. A vonalkód, vagy egyéb azonosító beírása után le kell ütni az ENTER billentyűt. Vonalkódolvasó használata esetén ez szükségtelen, sőt soros vonalra csatlakozó vagy programozható vonalkódolvasónál a vonalkód beolvasásakor nem kell a mezőt aktuálissá tenni.

5.2 Leltári szám:

5.3. Csoportos:

5.4. Kötet>

Lásd: 2. Formai feldolgozás

5.5. ár:

5.6. Szállító:

5.7. Számlaszám:

5.8. Bekerült:

5.9. Kölcsönözhető:

5.10. Forrás:

5.11. Megjegyzés:

5.12. Raktár:

A raktár tétel adatlapja

Lásd még: 5.14. Aktuális raktár

5.13. Raktári jelzet:

5.14. Akt[uális] raktár:

Lásd még: 5.12. Raktár, 5.15. Akt[uális] r[aktári] jelzet

5.15. Akt[uális] r[aktári] jelzet:

Lásd még: 5.13. Raktári jelzet

5.16. állomány:

Lásd még: 5.17. Dok[umentum] osztály

5.17. Dok[umentum] osztály:

Lásd még: 5.16. állomány

5.18. Státusz:

5.19. állapot:

5.20. Nem selejtezhető:

5.21. Selejtezve:

5.22. Selejtezés oka:

5.23. Hozzáférési paraméterek:

5.24. Olvasói kategóriánként:

Folytatás

Tartalomjegyzék