Előző rész
Függelék
Gyorsbillentyűk
F1
Aktuális tevékenység help
F2
Help menü
F7
Visszalapozás találati halmazban
F8
Előre lapozás találati halmazban
F9
Keresőelemek listája
Beszúrás parancs
SZÓKÖZ
Választó mező listája
Kapcsoló be/kikapcsolása
Rádiógomb be/kikapcsolása
ENTER
Aktuális ablak következő eleme
Menüelem kiválasztás
TAB
Ablak következő eleme
ESC
Aktív ablak bezárása
A folyamatban lévő művelet megszakítása
INS
A beszúró/felülíró üzemmód váltása
DEL
Aktuális elem törlése
Aktuális elem kihúzása
Kijelölt rész törlése
Kurzormozgatás karakterenként
Kurzormozgatás soronként
HOME
Ugrás az adat elejére
END
Ugrás az adat végére
PAGE UP
Visszalapozás az ablakban
Választó mező listájának elejére ugrás
PAGE DOWN
Előre lapozás az ablakban
Választó mező listájának végére ugrás
BACKSPACE
Kurzor előtti karakter törlése
ALT/F3
Aktuális dátum
ALT/F5
Aktuális ablak vezérlőmenüje
ALT/F6
Naptár lokális menüje
ALT/F7
Ugrás a találati halmaz elejére
ALT/F8
Ugrás a találati halmaz végére
ALT/F9
Történet
Részletezés
ALT/F10
Ablakelem lokális menüje
ALT/SZÓKÖZ
A munkaasztal lokális menüje
ALT/9
1. kijelöléses kulcskiemelés nyitó jele
ALT/0
1. kijelöléses kulcskiemelés záró jele
ALT/kiemelt betű
Menüpont kiválasztása
Nyomógomb kiválasztása
ALT/A
Aktuális rekord nyomtatása
ALT/X
Kilépés a programból
ALT//
Csonkolás
ALT/;
Mezőismétlődés jele
ALT/,
Szóvá kényszerítés nyitó jele
ALT/.
Szóvá kényszerítés zárójele
ALT/[
Rendezési helyettesítés nyitó jele
ALT/=
Rendezési helyettesítés egyenlő jele
ALT/]
Rendezési helyettesítés záró jele
CTRL/F10
Karaktertábla
CTRL/F11
Speciális jelek táblázata
CTRL/SZÓKÖZ
Találati halmaz kijelölése
CTRL/ENTER
Aktuális nyomógomb
Előző/következő szó elejére ugrás
CTRL/PAGE UP
Ugrás a keresőelemek listájának elejére
CTRL/PAGE DOWN
Ugrás a keresőelemek listájának végére
CTRL/BACKSPACE
Szöveges mező törlése
CTRL/kiemelt betű
Ablakelem kiválasztása
SHIFT/F1
Adatbázisszerkezeti help
SHIFT/F2
Programhasználati help
SHIFT/F3
Ablak teljes/előző méretre váltása
SHIFT/F4
Ablak ikonizálása
SHIFT/F5
Ablak mozgatása
SHIFT/F6
Ablak méretezése
SHIFT/F7
Előző ablakra áttérés
SHIFT/F8
Következő ablakra áttérés
SHIFT/F9
Más beszúrás
SHIFT/F10
Ablak lokális menüje
SHIFT/SZÓKÖZ
Kemény szóköz
SHIFT/ENTER
Soremelés jele
SHIFT/TAB
Ablak előző eleme
SHIFT/INS
Noteszból beszúrás
Zsákból beszúrás
Kijelölés karakterenként
Zsákba másolás
Noteszbe másolás
SHIFT/HOME
Kijelölés az adat elejéig
SHIFT/END
Kijelölés az adat végéig
ALT/CTRL/9
3. kijelöléses kulcskiemelés nyitó jele
ALT/CTRL/0
3. kijelöléses kulcskiemelés záró jele
ALT/SHIFT/9
2. kijelöléses kulcskiemelés nyitó jele
ALT/SHIFT/0
2. kijelöléses kulcskiemelés záró jele
ALT/SHIFT/kiemelt betű
Textlib menüsorából választás
ALT/SHIFT/.
Intervallum jele
ALT/SHIFT/[
Megjelenítési nyitó jel
ALT/SHIFT/]
Megjelenítési záró jel
CTRL/SHIFT/F9
Nyitott ablakok listája
ALT/CTRL/SHIFT/.
Intervallumos kulcskiemelés elválasztójele
ALT/CTRL/SHIFT/;
Intervallumos kulcskiemelés lépésköz jele
Névelők jegyzéke

a
an
az
das
der
des
die
egy
ein
eine
el
gli
het
i
il
l
la
las
le
les
lo
los
the
un
una
une
uno
Nem releváns szavak jegyzéke

Tartalomjegyzék