Államalapító Szent István király ünnepe


"Oh szent jobb kéz! földünk' fénye,
nemzetünknek szent reménye,
kútforrása létünknek
hű dajkája hitünknek;
légy Budáról országunknak
Mózes' karja mindnyájunknak.
A' pogányok vakságából,
a' vadságnak rút sorsából
a' magyarnak hajnala
ah! te voltál angyala,
hogy tanítsák a' gyarlókat
gyámolítsák a' habzókat
te rendtél véneket,
te egyházi rendeket.
...
Hány özvegynek gyámolója
hány árvának pártfogója
volt hazánkban irgalmad,
szünhetetlen szorgalmad!
...
Isten' annya pártfogónk
általad lett gyámolónk.
Néki adtad koronánkat,
ő rá bíztad új hazánkat,
hogy földünknek népeit
óvja úgy, mint híveit.
Illy felséges tetteidnek,
illy tündöklő érdemidnek
bére az, hogy Tégedet
rothadás nem sérthetett.
Bére az, hogy több csudával
mint dücsődnek zálogával,
mellyért áldja nemzetünk,
fényesnek tett Istenünk.
Várad, Szent-Jobb szól ezekről,
szól Ragúza több lelkekről,
kikkel érted az Egek
sok jeles jót tettenek.
Hogy Mohácsnál megrontattunk,
Tőled is, úh! megfosztattunk
nyűgben sírtak népeink,
árván nyögtek szíveink.
...
Álld meg Isten! jóvoltáért
és Te szent kéz, a' hazáért
légy e' háznak csillaga
légy hűségünk' záloga.
És ha tán köz-ellenségünk
rajtunk üt, vagy más inségünk,
oh terjedgy ki Te reánk,
hogy megszánnyon köz Atyánk.
Intsd meg szívét a' magyarnak
kit balságok megzavarnak
tűrje mennyért séreit
's várja értök béreit!
Köss közöttük egyességet,
tartsd fel a' köz békességet,
hogy mint egy test éllyenek
's visszatérő ünnepeddel,
hogy egy tőnek ágai
eggy egésznek tagjai.
'S a' ki végén életének
búcsut mond elhült testének
vidd az Isten' színéhez
hogy feljusson béréhez!
Légy Budáról országunknak
Mózes' karja mindnyájunknak,
oh szent kéz! óvd földünket
minden rossztól népünket."
 
Verseghy Ferenc:
Ének Szent István király' jobbjáról (részlet)

logo2n ezüstpénz index03 egyház kenyerszenteles index01 1944