HONLAP
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár

5000 Szolnok, Kossuth tér 2.; Postafiók: 139.
Tel.: (56) 510-110; Fax: (56) 510-114
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || HONLAP ||


 

Jász-Nagykun-Szolnok megye Közgyűlésének
többször módosított
7/1999. (III.1.) KR. számú rendelete
a

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár
könyvtárhasználati és
szolgáltatási szabályzatáról

[Egységes szöveg]


TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETŐ

2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK
2.1. A beiratkozás, regisztrálás
2.2. A beiratkozáshoz használt dokumentumok
2.2.1 Beiratkozási, regisztrálási adatok
2.2.2 Törzslap, olvasói nyilatkozat
2.2.3. Olvasójegy
2.2.4. Jótállói nyilatkozat
2.2.5. Az Internet használatának engedélyezése
2.3. A beiratkozott könyvtárhasználóról rögzített adatok kezelése
2.4. A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése
2.5. Reklamációk intézése

3. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI
3.1. Térítésmentes szolgáltatások
3.1.1. A könyvtári dokumentumok helyben használata
3.1.2. A könyvtári dokumentumok kölcsönzése
3.1.2.1. A kölcsönzés szabályai
3.1.2.2. Eljárás késedelem esetén
3.1.3. Könyvtári dokumentumok előjegyzése
3.1.4. Könyvtárközi kölcsönzés
3.1.4.1. Az intézménybe beiratkozottak részére
3.1.4.2. Más könyvtárak részére
3.1.5. Tájékoztatás (ld. még a 3.2.2. fejezetet is!)
3.1.6. A könyvtár technikai eszközeinek használata
3.2. Térítéshez kötött szolgáltatások
3.2.1. Másolatszolgáltatás
3.2.2. Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás
3.2.3. Témafigyelés

4. EGYÉB SZABÁLYOK

5. TÉRÍTÉSI DÍJAK
5.1. Beiratkozási díj
5.2. Olvasójegy pótlása, egyedi azonosító megrongálása
5.3. Késedelem esetén fizetendő díjak
5.4. Másolási díjak
5.5. Bibliográfiák, témafigyelések díja