HONLAP
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár

5000 Szolnok, Kossuth tér 2.; Postafiók: 139.
Tel.: (56) 510-110; Fax: (56) 510-114
 
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
 

|| TOVÁBB || HONLAP ||


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK

AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI

 1. A könyvtár neve
 2. A könyvtár adatai
 3. A könyvtár önálló nevet használó egységének neve, címe, telefonszáma
 4. A könyvtár létesítése, jogelődje
 5. A könyvtár bélyegzője
 6. A könyvtár fenntartója
 7. A könyvtár felügyeleti szerve, annak címe
 8. A könyvtár működési területe
 9. A könyvtár helye a hálózati rendszerben
 10. A könyvtár jogállása
 11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje

AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAI

 1. Funkciói
 2. Az alaptevékenység keretében elvégzendő feladatok
 3. Kiegészítő tevékenység keretében elvégzendő feladatok
 4. Egyéb feladatok
 5. A könyvtár gyűjtőköre
 6. A könyvtár állományának nyilvántartása
 7. A könyvtári állomány feltáró eszközei
 8. A könyvtár használatának szabályozása

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI EGYSÉGEI

 1. Szervezeti egységek
  A.) Igazgatóság
  B.) Könyvtárszakmai szervezeti egységek
  C.) Gazdasági szervezet
 2. A szervezeti egységek vezetési kapcsolatai
 3. A vezetési tevékenységek
  Igazgató
  Gazdasági igazgatóhelyettes
  Szakmai szervezeti egységek vezetői
 4. A vezetés belső fórumai
  Munkaértekezlet
  Vezetői értekezlet
  Szakmai megbeszélések
  Koordinációs megbeszélések
  Továbbtanulás
  Közalkalmazotti tanács

A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI, MŰKÖDÉSÜK ALAPVETŐ KERETEI

 1. Igazgatás
 2. Titkárság
 3. Állománygyarapítási és feldolgozó osztály
 4. Felnőttolvasó-szolgálati osztály
 5. Gyermekolvasó-szolgálati osztály
 6. Kölcsönző és állománynyilvántartó szolgálati osztály
 7. Területi szolgálati osztály
 8. Közigazgatási szakkönyvtár
 9. Számítástechnikai csoport
 10. Adatrögzítő csoport
 11. Gazdasági szervezet

MUNKAREND

A KÖNYVTÁR GAZDÁLKODÁSA

EGYEBEK