KIADVÁNYAINK

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtár és a Verseghy Kör közös vállalkozása a Verseghy Kiskönyvtár sorozat, melynek első kötete 2004-ben jelent meg.
A kiadványsorozat kiadói azt a célt tűzték maguk elé, hogy rég eleledett vagy eddig kiadatlan írásokat az olvasók elé tárjanak. A kiválasztott művek szerzője és tárgya is Szolnok városához kötődik. Ezzel is szolgálva a város múltjának mélyebb megismerését, a szolnokiak azonosságtudatának, a lakóhelyhez való ragaszkodásának erősödését.

kertesz

Kertész Mihály: Így éltünk mi (Verseghy Kiskönyvtár; 1.) (2004)

Kertész Mihály 1888. február 4-én született Szolnokon. Jogot tanult, 1918-ban tett ügyvédi vizsgát. Az 1. világháborút végigharcolta, majd a kommün után Nagybányán telepedett le, ahol ügyvédi teendői mellett újságírással is foglalatoskodott.
1926-ban hazatelepült szülővárosába, és a Nemzeti kávéház asztalánál írta ifjúsági és társadalmi regényeit. Jelenetei, novellái a szolnoki Irodalmi Kurír, majd a Szolnoki Tükörben jelentek meg, és fővárosi lapok is közölték írásait.
A Szolnoki Újság tette közzé Vasárnapi Krónikáit 1933-1934-ben, mely írások a korabeli megyeszékhely társadalmának mindennapi életét ragadták meg. A tárcákból Kósa Károly válogatott össze egy kötetre valót, melyek visszavezetnek bennünket a századforduló idejére.

voros Vörös István: Rajzok Szolnok város múltjából és Szolnok rendezett tanácsú város története (Verseghy Kiskönyvtár; 2.) (2005)

Dr. Vörös József (1881—1972) Mezőtúron született. Budapesten szerzett történelem-latin szakos tanári diplomát. 1912-ben lett a szolnoki Magyar Királyi Főgimnázium tanára. A Verseghy Irodalmi Kör és a Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesület munkájában is tevékenyen részt vállalt. A gimnázium évkönyvei adtak fórumot több írásának, és a Földrajzi Társulat 1927. évi szolnoki vándorgyűlésén előadást is tartott.
A Szolnok és Vidéke helyi lapban jelent meg cikksorozata a fenti címmel 1922-ben, amely ezt követően jelent meg könyvalakban is.

martir koltok Szurmay Ernő: Szolnoki mártírköltők verses hagyatéka (Verseghy Kiskönyvtár; 3.) (2005)

Négy, a két világháború között Szolnokon élt és alkotott költő életútjának rövid ismertetését, valamint azok verseit és műfordításait tartalmazza a kötet, amelyek eddig még nem jelentek meg könyvalakban.
Orosi József, Rusznák Sándor, Szolnoki Ernő és Tabán Gyula tragikus sorsú, fiatalon eltávozott alkotók voltak, akiket származásuk kapcsol össze. Mindannyian zsidó vallású szülők gyermekei, akiknek az életét a náci fajelmélet oltotta ki.
Újságíróként szolgálták a szolnoki kultúra ügyét.

k toth lenke K. Tóth Lenke válogatott művei (Verseghy Kiskönyvtár; 4.) (2009)

Szurmay Ernő szeresztésében jelent meg K. Tóth Lenke (1909-1982) pedagógus költői és publicisztikai munkásságát bemutató kötet. K. Tóth Lenke a Verseghy Irodalmi Kör titkáraként is fontos szerepet játszott Szolnok város kuturális életében. Születésének 100. évfordulója tiszteletére jelent meg az ünnepi kiadvány.

A kiadványok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárban megvásárolhatók.