BARANGOLÓ. Válogatott linkgyűjtemény

 

Verseghy Ferenc életéről

 

MEK: A Magyar Irodalom Arcképcsarnoka
 
MEK: Veszprém Megyei Életrajzi Lexikon
 
Wikipédia
 
MiMi.hu
 
Képek a magyar irodalomból
 
MAIT: Magyar Alkotók Internetes Társulata
 
[doksi.hu] - a tudás birodalma
 
Kemény László: "A szolnoki hárfás"
 
Verseghy Ferenc emléke
Országos Hírlap, 1898. november 30.

 

Verseghy Ferenc művei

 

Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára
 
MEK: Verseghy Ferenc összes költeménye
 
Ponticulus Hungaricus: Verseghy Ferenc: A' Teremtésről
 
Digitális Klasszika. A 18—19. századi magyar irodalom adatbázisa: Verseghy Ferenc: Gróf Kaczaifalvi László
 
A búcsúról (Prédikáció Verseghy kiadatlan írásaiból)
 
BAHIA: Verseghy erotikus versei (Korhatáros!)
 

Verseghy kultusza szülővárosában

 
Verseghy nyelvművelő verseny
Balázs Géza: A magyar nyelvművelés állapota
(Magyar Nyelvőr 1999. 1. sz.)

 
Kövesháziné Muntyán Alexandra: Társadalmi hátrányban lévő olvasók könyvtári ellátása
(Könyvtári Figyelő, 2001. 1. sz.)

 
Gerő Gyula: Kísérlet a magyar könyvtárak névadási szokásainak felderítésére
(Könyvtári Figyelő, 2004. 2. sz.)

 
Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok)
A Verseghy Ferenc Gimnázium honlapja
 
A Wikipédia képes szócikke
 
 
Verseghy Kör
Szolnoki templomok
Kossuth Rádió: Regionális stúdiók (Szolnok)

 

Verseghy Ferenc munkásságnak és egyes műveinek elemzése

 

In memoriam Verseghy Ferenc című kiadványsorozat kötetei a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtárban
 
Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma (IKER)
 
Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA)
Laczkó Géza: Az etymológiai szótár (Nyugat 1914. 8. sz.)

 
EPA - Éder Zoltán: Verseghy Ferenc "Ungarische Sprachlehre" című könyve
 
Tóth László: Horváth János
(Széphalom 1928. 9—10. sz.)

 
Éder Zoltán: Verseghy Ferenc nyelvtanai, tekintettel a magyar mint idegen nyelv oktatására
Verseghy Ferenc brünni nyelvtani jegyzetei (Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár)

 
Knapp Éva: Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv: az Officium Rákóczianum története I.
(Magyar Könyvszemle 1997. 2. sz.)

 
Reformkori sajtóviták a magyar tanítási nyelvről
(Magyar Könyvszemle 1998. 2. sz.)

 
Lengyel Klára: A segédigék kérdéséhez
(Magyar Nyelvőr 1999. 1. sz.)

 
EPA - Nyomárkay István: Szalay Imre magyar nyelvtanának vend fordítása (Magyar Nyelvőr 2000. 3.sz.)
 
EPA - D. Mátai Mária: A névutók és a névutómelléknevek története
(Magyar Nyelvőr 2002. 1.sz.)

 
EPA - Szathmáry István: Nyelvünk közéleti szerepéről
(Magyar Nyelvőr 2003. 3. sz.)

 
Fried István: Latinitás, (nemzeti) irodalmak, kulturalitás
(Tiszatáj 2005. március)

 
Miskolczy Ambrus: Egy történészvita anatómiája (Aetas 2005. 1—2. sz.)
 
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Hungarológiai Értesítő Könyvismertetése
Deme Zoltán szerkesztette A korán jött ember című kötetről

 

 

Verseghy-család

 

Verseghy Ferenc (1950-) fazekas, népi iparművész
A fazekasművész saját honlapja
 
Népművész.hu (Szeged)
 
Népművészeti Egyesület (Budapest)