A SZOLNOKI VERSEGHY NYOMDA

 


A Szolnoki Nyomda Vállalat egy 1974-ben készült grafikán
szolnok ny_emblema
A Szolnok Nyomda emblémája

nyomda_emblema
és a Verseghy Nyomda Kft. új emblémája

Az 1980-as évek végén a különböző tanácsi alapítású nyomdák közül többen vették fel olyan személy nevét, akinek neve kötődött székhelyükhöz, sőt azon túl is tiszteletre méltó hírnévnek örvendett.
 
A több évtizede a megyeszékhelyünkön, a Május 1. utca 19 (ma Városmajor út) alatt működő Szolnoki Nyomda Vállalat is 1988-ban pályázatot írt ki a cég nevének megváltoztatására.
 
Verseghy Ferenc nevét sokan jelölték meg a pályázatban résztvevők közül, így az azokat értékelő bizottság végül a szolnoki születésű neves tudóst ajánlotta a nyomda névadójának.

verseghy_naptar90
A nyomda által készített falinaptár az 1990. esztendőre,
Verseghy életének állomásait bemutató illusztrációk mellé Kaposvári Gyula írt rövid ismertetést
nyomda
nyomda
nyomda
Nagy Zsolt fotói (Néplap)

A cég 1992. január 1-jén kft.-vé alakult. Egy évvel korábban az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) a szolnoki Hozam Kft.-vel kötött szerződést a nyomda átalakításának és privatizációjának levezetésére. A második nyilvános pályázaton egy vevő akadt, az Elektrosoft Elektronikai Kft., amely 76 %-ban lett a nyomda tulajdonosa. A fennmaradó 24 %-on az önkormányzat és az ÁVÜ egyenlő arányban osztozott.
Az Axel-Springer Magyarország Kft. is szerette volna megvenni a nyomdát, egy alföldi nyomóipari központ létesítését tervezte. Szolnokra szállított egy korszerű lapnyomógépet is, de a nyílt pályázaton már nem vett részt. Kecskemétre tette át székhelyét, és ott nyomtatta tovább a Néplapot.
 
Így történhetett meg, hogy a Verseghy Nyomda új megyei napilapot alapított Jászkun Krónika címmel.
1993-ban egy pénzügyi átvilágítás 25 millió forintos adósságot állapított meg a nyomdánál. Az Elektrosoft vezetősége a Verseghy Nyomda Kft.-t végelszámolással meg akarta szüntetni.
 
Az önkormányzat a nyomda ingatlanával a tulajdonában közgyűlési határozatban ragaszkodott ahhoz, hogy a végelszámolás során a résztulajdonát teljes összegben adja el a többségi tulajdonos Elektrosoft Kft.-nek. A cég azonban csak a névérték 50 %-os kifizetésére tett ajánlatot. Az ellenérdekek pedig veszélyeztették a nyomdai dolgozók foglalkoztatását is.

Felhasznált irodalom


Gombkötő Béla: Egy korábbi névfelvétel kapcsán In: Magyar Grafika 1992. 3. sz. p. 16-17.
SCS: Elkelt a szolnoki nyomda. In: Nagyalföld 1993. január 8. p.5.
Jönnek a hírek. In: Telegráf 1993. február 19. p.7.
Fóbiaoszlatás. In Telegráf 1993. február 19. p.7.
Megveszem ezt a nyomdát. In Telegráf 1993. február 19. p.7.
Nyomdahiba. In: Telegráf 1993. október 1. p.1.
nagyalfold_cimlap
A Nagyalföld 1992. december 18-i címlapja
A hetente megjelenő magazint a Verseghy Nyomda készítette a Jász-Kun Kiadó megbízásából