HONLAP
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár

5000 Szolnok, Kossuth tér 2.; Postafiók: 139.
Tel.: (56) 510-110; Fax: (56) 510-114
 
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖNYVTÁR
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA (1995)
 

|| TOVÁBB || HONLAP ||


GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK

1. A gyűjtőköri szabályzat célja

2. Az egyes könyvtárszakmai szervezeti egységek jogköre és felelőssége
2.1. Állománygyarapító és feldolgozó részleg
2.2. Hang- és Videotár
2.3. Felnőttolvasó-szolgálat
2.4. Gyermekkönyvtár
2.5. Közigazgatási szakkönyvtár
2.6. Helyismereti gyűjtemény

3. Az egyes részlegek gyűjtőkörének leírása dokumentumtípusonként
3.1. Felnőtt olvasószolgálat
3.1.1. Könyvek
3.1.2. Folyóirat, hírlap és egyéb időszaki kiadvány
3.1.3. Térképek
3.1.4. Metszetek
3.1.5. Röpirat és más aprónyomtatvány, valamint egyéb nyomdai sokszorosítványok
3.1.6. Nem nyomdai úton terjesztés céljára előállított szövegrögzítések
3.1.6.1. Gépiratok
3.1.6.2. Fénymásolatok
3.1.6.3. Mikromásolatok
3.1.7. Adatrögzítések
3.1.8. Hangrögzítések. Hangszalagok, -kazetták

3.2. Gyermekkönyvtár
3.2.1. Könyvek
3.2.2. Folyóirat, hírlap és egyéb időszaki kiadvány
3.2.3. Térképek
3.2.4. Metszetek
3.2.5. Röpirat és más aprónyomtatvány, valamint egyéb nyomdai sokszorosítványok
3.2.6. Nem nyomdai úton terjesztés céljára előállított szöveg rögzítések
3.2.6.1. Gépiratok
3.2.6.2. Fénymásolatok
3.2.7. Adatrögzítések

3.3. Hang- és Videotár
3.3.1. Könyvek
3.3.2. Folyóirat, hírlap és egyéb időszaki kiadvány
3.3.3. Zeneművek
3.3.4. Röpirat és más aprónyomtatvány, valamint egyéb nyomdai sokszorosítvány
3.3.5. Nem nyomdai úton terjesztés céljára előállított szövegrögzítések
3.3.5.1. Gépiratok
3.3.5.2. Fénymásolatok
3.3.6. Képrögzítések. Hang- és képrögzítések
3.3.6.1. Filmek
3.3.6.2. Videofilmek
3.3.7. Adatrögzítések
3.3.8. Hangrögzítések
3.3.8.1. Hanglemezek
3.3.8.2. Hangszalagok
3.3.8.3. CD-lemezek
3.3.8.4. Hangkazetták

3.4. Helyismereti gyűjtemény
3.4.1. Könyvek
3.4.2. Folyóiratok, hírlapok és egyéb időszaki kiadványok
3.4.3. Zeneművek
3.4.4. Térképek
3.4.5. Metszetek
3.4.6. Plakátok
3.4.7. Röpirat és egyéb aprónyomtatvány, valamint egyéb nyomdai sokszorosítvány
3.4.8. Nem nyomdai úton terjesztés céljára előállított szövegrögzítések
3.4.8.1. Gépiratok, fénymásolatok
3.4.8.2. Mikromásolatok
3.4.9. Képrögzítések. Hang- és képrögzítések
3.4.9.1. Fényképek. Diák
3.4.9.2. Filmek, videofilmek
3.4.10. Adatrögzítések
3.4.11. Hangrögzítések. Hanglemezek, hangszalagok, CD-lemezek, hangkazetták

3.5. Közigazgatási szakkönyvtár
3.5.1. Könyvek
3.5.2. Folyóirat, hírlap és egyéb időszaki kiadvány
3.5.3. Röpirat és más aprónyomtatvány, valamint egyéb nyomdai sokszorosítvány
3.5.4. Nem nyomdai úton terjesztés céljára előállított szövegrögzítések.
3.5.4.1. Gépiratok, fénymásolatok
3.5.5. Adatrögzítések. Számítógépes adathordozók